AKTUELNO

Izgnanim, žednim hrišćanima pretvorio je zemlju u vodu!

Rođen je u Rimu, od carskog roda.

Car Trajan ga je proterao u Herson, u kojem Kliment nađe dve hiljade izgnanih hrišćana.

Foto: Pixabay.com

Oni behu bačeni na tesanje kamena u bezvodnom kraju.

On im molitvom svojom izvede vodu iz zemlje i obrati u hrišćanstvo toliki broj meštana da se za godinu dana podiže 75 crkava.

Da ne bi dalje širio hrišćansku veru, Kliment je osuđen na smrt i bačen u more sa zavezanim kamenom oko vrata.

Slavi se kao krsna slava.

Tropar:

Mučenik tvoj Gospodi Kliment vo stradaniji svojem vjenec prijat netljenij ot tebe Boga našego imjejaj bo krjepost tvoju mučiteljej nizloži, sokruši i demonov nemoščnija derzosti togo molitvama spasi duši našja.

#Istorija

#Svetac

'