AKTUELNO

U srpskom vojničkom groblju u Menzel Burgibi u Tunisu počiva više od 1.200 vojnika iz čuvenog Gvozdenog puka u Prvom svetskom ratu.

Srpsko vojničko groblje u Menzel Burgibi (franc. Cimetière Militaire Serbe) se nalazi u gradu Menzel Burgiba, koji se nalazi oko 20 km jugozapadno od Bizerte u Tunisu. Posle Albanske golgote za vreme Prvog svetskog rata srpski vojnici su prebačeni na lečenje u logore u Tunisu. Na ovom groblju je u 1208 grobova sahranjeno 1790 srpskih vojnika. Groblje spada u red manje poznatih i retko posećenih, ali ima veliki istorijski značaj, piše na Wikipediji.

Svaki grob na ovom groblju je obeležen livenim metalnim krstom koji je u vidu stilizovanog mača pobodenog u zemlju, sa lovorovom grančicom i ordenom Francuskog ratnog krsta. Krstovi su raspoređeni u pravilne redove.

Na krstovima se, prema podacima, nalaze pločice sa imenom i prezimenom vojnika, jedinicom u kojoj je služio i datumom smrti. Na većini pločica napisano je i mesto rođenja. U centralnom delu groblja nalazi se plato sa jarbolima na kojima su zastave Srbije i Tunisa. Na platou se nalazi spomenik u obliku zarubljene piramide sa mermernom pločom na kojoj je napisano „Slava palim srpskim vojnicima za slobodu 1914- 1918”.

Prema saopštenju Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz 1982. godine, na groblju se nalazi 1.048 krstova, od kojih su 20 bez pločice sa imenom, a 57 sa oznakom nepoznati vojnik. Bilo je i dvojnog sahranjivanja. Na 22 krsta se nalazi još po jedna pločica sa imenom drugog sahranjenog i po pravilu su postavljene iznad pločice prvog sahranjenog. Na 210 krstova su ostali samo zavrtnji kojima su druge pločice bile pričvršćene pa se pretpostavlja da je i tu bilo dvojnog sahranjivanja. Pod pretpostavkom da je ovo tačno može se zaključiti da je u Menzel Burgibi sahranjeno ukupno 1.280 srpskih vojnika. Poznata su imena samo 993 vojnika. Ipak, prema podacima Luke Nikolića, pisca monografije Srbijo, majko i maćeho, na groblju je u 1.208 grobova sahranjeno 1.790 srpskih vojnika.

Upoređivanjem spiskova sahranjenih može se zaključiti da je groblje formirano od 1916. do 1919. godine.

Prvi sahranjeni vojnik je Ivanović Ilija, redov 3. bataljona Prvog pešadijskog puka, sahranjen u januaru 1916. godine. Poslednji sahranjeni je Deranović Tasa, redov 5. pešadijskog puka, sahranjen u januaru 1919. godine.

Kako se navodi, većina onih koji tamo počivaju, preminuli su od posledica gladi ili tifusa nakon prolaska kroz Albansku golgotu, po dolasku u Afriku.

Inače, za vreme obnove groblja 1980. godine angažovani su čuvari koji će čuvati i održavati groblje. Već treću generaciju čuvari groblja su članovi jedne tunižanske porodice.