AKTUELNO

Pitanje šta se dešava sa dušom pokojnika je jedno od najdubljih pitanja ljudske egzistencije i filozofije. Različite religije i filozofska učenja nude različita tumačenja ovog pitanja.

U hrišćanstvu, duša pokojnika se veruje da nastavlja da postoji nakon smrti i da se prema tome sudije prema verovanjima i postupcima u toku života. Hrišćanski nauk tvrdi da oni koji su sledili Isusa Hrista i bili verni Bogu odlaze u raj, dok se oni koji su bili neverni ili nisu sledili Božju volju suočavaju sa večnom kaznom u paklu.

U islamu, veruje se da duša napušta telo nakon smrti i da se prebacuje u neku vrstu privremenog života u grobu, gde se suočava sa ispitivanjem i pritiscima. U zavisnosti od rezultata ovog ispitivanja, duša nastavlja da živi u blaženstvu Dženneta ili patnji Džehennema.

U budizmu, duša se smatra privremenom i nepostojećom. Budizam uči da je smrt samo prelazak u novu egzistenciju i da se duša prenosi iz jednog tela u drugo. Cilj budističke prakse je da se prekine ovaj ciklus reinkarnacije i postigne prosvetljenje.

Foto: Pixabay.com

U hinduizmu, duša se naziva Atman i veruje se da je besmrtna i neprolazna. Nakon smrti, Atman nastavlja da postoji i prelazi u novo telo kroz proces reinkarnacije. U hinduizmu, cilj je da se Atman oslobodi ovog ciklusa reinkarnacije i postigne prosvetljenje.

Ovo su samo neka od tumačenja onoga što se dešava sa dušom nakon smrti, a postoji mnogo drugih religijskih i filozofskih učenja koja nude sopstvene interpretacije ovog pitanja.

Autor: