AKTUELNO

Žena je izašla iz kuće i videla tri starija muškarca sa dugim sivim bradama, kako sede u njenom dvorištu. Nije ih prepoznala.

Rekla je: "Mislim, da vas ne poznajem, ali verujem da ste gladni. Uđite u kuću i nešto pojedite." "Je li suprug kod kuće?" - pitali su. ​ "Ne", odgovorila je. "Ne, nije kod kuće." "Onda ne možemo ući", odgovorili su. Uveče, kad je suprug došao kući, rekla mu je šta se dogodilo.

"Idi, reci im da sam kod kuće i pozovi ih unutra!" Žena je otišla i pozvala starce da uđu. "Ne možemo zajedno ući u kuću " odgovorili su. "Zašto sad?" upitala je.

Jedan od staraca joj počne objašnjavati: "Njegovo ime je Zdravlje" rekao je i pokazao na jednog prijatelja. Pokazujući na drugog je rekao: "On je Uspeh, a ja sam Ljubav." Na to je dodao: "Sada idi i dogovori se sa mužem kog od nas želite imati u vašem domu." Žena je ušla u kuću i rekla mužu šta je starac rekao. Muž je bio oduševljen. "Divno!!" - rekao je. "Ako je tako, pozovimo Zdravlje. Neka uđe i napuni naš dom zdravljem!" Žena se nije složila. "Dragi moj, zašto ne bi pozvali Uspeh?" Njihova kćerka je slušala u drugom kraju kuće. Priskočila je sa svojim predlogom: "Ne bi li bilo bolje pozvati Ljubav? Naš dom bi onda bio ispunjen ljubavlju!"

"Poslušajmo njen savet," rekao je muž ženi. "Idi i pozovi Ljubav, neka on bude naš gost." Žena je izašla napolje i upitala: "Koji od vas je Ljubav? Molim Vas, uđite i budite naš gost."

Ljubav je ustao i počeo hodati prema kući. Ostala dva su u isti čas ustala i pošla za njim. Iznenađena, žena upita Zdravlje i Uspeh: "Pozvala sam samo Ljubav, zašto vi ulazite?" Starci u glas odgovoriše: "Da si pozvala Zdravlje ili Uspeh, druga dva bi ostala napolju. Pozvala si Ljubav i gde god ide on i mi idemo sa njim."

#Priča