AKTUELNO

Preduzeće GIM ni na koji način nije u povlašćenom položaju, niti u povoljnijoj poziciji po pitanju cena u odnosu na "Jugoimport SDPR", saopštila je Holding korporacija "Krušik".

- U skladu sa svojim poslovnim ciljem ostvarivanja najvišeg nivoa prihoda, Holding korporacija 'Krušik' prilikom definisanja cena, vodi računa o tržišnim uslovima, konkurentnosti kao i o drugim faktorima. Formiranje cena zavisi i od modela proizvoda, tražene količine, kao i da li je u pitanju nastavak ugovaranja sa poznatim korisnikom ili se radi o novom tržištu - saopštava "Krušik".

Zbog mogućnosti upoređivanja, "Krušik" u nastavku navodi i ugovorene količine i strukturu mina. Sa GIM-om je ugovorena isporuka sledećih mina:

1) 50.000 razornih mina 120mm (0+4);

2) 157.000 razornih mina 81/82mm (0+4) i

3) 60.000 razornih mina 60mm (0+2).

Sa "Jugoimport SDPR" smo početkom 2017. godine (nakon toga nije bilo ugovaranja isporuke značajnih količina minobacačke municije), potpisali četiri različita ugovora za isporuku sledećih mina:

1) 15.000 razornih mina 120mm (0+6);

2.1) 73.756 razornih mina 82mm (0+6);

2.2) 105.150 razornih mina 82mm (0+6) i

3) 10.000 razornih mina 60mm (0+4)

- Na osnovu navedenog može se zaključiti da su preduzeću GIM isporučivani modeli mina sa 2 dopunska punjenja manje. Konkretno, mine 60mm su GIM-u isporučene u varijanti 0+2, sto znaci da imaju 2 dopunska punjenja, a 'Jugoimport SDPR' smo prodavali mine 60 mm u varijanti 0+4, koji imaju 4 dopunska punjenja. Isti slučaj je bio i kod mina 81/82mm i 120mm. GIM-u smo prodavali mine 81/82mm i 120mm sa 4 dopunska punjenja, dok smo SDPR-u isporučivali mine 82mm i 120mm sa 6 dopunskih punjenja - navode u "Krušiku" i dodaju da su, po kalibrima, razlike u cenama sledeće:

1) mine 120mm - sa "Jugoimport SDPR" ugovorena isporuka robe po nižim cenama za 0,60 USD/kom.

2) mine 81/82mm - ugovorene niže cene sa GIM-om u odnosu na "Jugoimport SDPR" od 1,24 do 2,00 USD/kom.

3) kod mina 60mm su ugovorene niže cene za GIM u odnosu "Yugoimport SDPR" za 6,58 USD/kom.

- Radi razumevanja ove razlike, naglašavamo da od broja dopunskih punjenja zavisi domet mina. Dakle, Holding korporacija 'Krušik' je GIM-u isporučivala municiju kraćeg dometa, za koju smo davali adekvatne tehničke karakteristike i tablice gađanja. S obzirom na to da su mine prodate GIM-u kompletirane uz manji broj punjenja, jasno je da njihova cena koštanja mora biti niža - saopštava "Krušik" i zaključuje:

- Iz navedenih podataka može se zaključiti da preduzeće GIM ni na koji način nije u povlašćenom položaju, niti u povoljnijoj poziciji po pitanju cena u odnosu na 'Jugoimport SDPR' .

#poslovanje

'