AKTUELNO

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Strategiju javnog zdravlja u Srbiji za period 2018-2026. godina i Strategiju za prevenciju i kontrolu HIV infekcije i AIDS-a 2018-2025. godina.

Kako je saopštila Vlada Srbije, Strategija javnog zdravlja predstavlja podršku društvenoj brizi za unapređenje zdravlja i kvaliteta života i usklađena je sa preporukama EU i Svetske zdravstvene organizacije.

Obuhvata fizičko, mentalno i socijalno zdravlje stanovništva, promociju zdravlja i prevenciju bolesti, kao i očuvanje životne sredine i radne okoline.

Dokument utvrđuje i organizaciju i funkcionisanje zdravstvenog sistema i postupanje u kriznim i vanrednim situacijama.

Cilj Strategije za prevenciju i kontrolu HIV infekcije i AIDS-a predstavlja prevenciju ove i drugih polno prenosivih bolesti, kao i obezbeđivanje lečenja i podrške obolelima.

Strategija se bavi i zaštitom od diskriminacije i promocijom ljudskih prava osoba koje žive sa HIV-om.

U fokusu ovog programa biće unapređenje kvaliteta života i smanjenje smrtnosti kod obolelih od AIDS-a, ali i tuberkoloze i hepatitisa B i C, kao i pravovremeno lečenje dece rođene od majki inficiranih HIV-om.

#HIV

#Vlada Srbije

#Zdravlje

'