AKTUELNO

Kada Fondu PIO predate zahtev za penziju možete se naći u nedoumici u kojoj fazi je njegova obrada i shodno tome želite da znate da li je sve što ste predali od papira dovoljno.

Sve ovo možete i sami da proverite od kuće sa svog laptopa ili mobilnog telefona, bez odlaska u Fond, ali biste pre toga morali da pribavite određene podatke.

Za korišćenje elektronskog servisa Fonda potrebno je da imate PIN-kod ili D-broj. PIN uz ličnu kartu možete da dobijete već prilikom podnošenja zahteva u najbližoj filijali i to samo na lični ili zahtev opunomoćenog lica. On ne može da se obezbedi putem elektronske pošte.

S druge strane, D-broj se takođe dobija prilikom podnošenja zahteva, kada već postoji oformljen predmet osiguranika, jer je ranije vođen postupak za ostvarivanje prava iz PIO.

Sledeći korak za pristupanje podacima o kretanju predmeta podrazumeva da popunite podatke u sva tri navedena polja (JMBG, PIN-kod ili D-broj i Verifikacioni kod).

Vodite računa da ukoliko proveravate kretanja predmeta po zahtevu za porodičnu penziju, u polje JMBG upisujete matični broj pokojnika i D-broj predmeta (koji dobijate odmah prilikom predaje zahteva na šalteru ako je pokojnik bio penzioner). Nakon što popunite data polja po uputstvu, kliknite na dugme Prijava.

Elektronska pisarnica, odnosno šalter se nalazi na Internet adresi: https://servisi.pio.rs, ili na naslovnoj strani zvaničnog sajta RF PIO: www.pio.rs

Provera kretanja predmeta trenutno je moguća samo za filijale Fonda na teritoriji centralne Srbije. Iz tehničkih razloga, za one koje pokriva Pokrajinski fond, teritorija Vojvodine trenutno nije moguće proveriti kretanja predmeta, kao ni za predmete koji se rade u Odeljenju za PIO po međunarodnim ugovorima.

Autor: