AKTUELNO

Godišnji porez na dohodak građana obračunava se i plaća po sistemu samooporezivanja.

Poreska uprava će 1. aprila 2024. godine, na osnovu raspoloživih podataka iz službenih evidencija o prihodima građana ostvarenih u prethodnoj godini, unapred popuniti poresku prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2023. godinu i postaviti je kao radnu verziju prijave na portal ePorezi, saoštili su iz Poreske uprave

Sva fizička lica koja su u 2023. godini ostvarila dohodak u iznosu većem od 4.269.564 dinara, dužna su da najkasnije do 15. maja 2024. godine na portalu ePorezi provere iskazane podatke u unapred popunjenoj poreskoj prijavi i da samostalno izvrše eventualne korekcije ukoliko se ne slažu sa iskazanim podacima, te da tako korigovanu prijavu podnesu prihvatanjem opcije „Potpiši i podnesi“.

- U situaciji u kojoj se poreski obveznici slažu sa podacima iskazanim u njihovoj unapred popunjenoj poreskoj prijavi (ne vrše nikakve ispravke i dopune), takođe su dužni da na istom portalu prijavu podnesu odabirom opcije „Potpiši i podnesi“. Ukoliko poreski obveznik do 15. maja 2024. godine ne podnese poresku prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana, Poreska uprava će protiv poreskog obveznika nadležnom prekršajnom sudu podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja iz člana 180. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji - rekli su u Poreskoj upravi.

Rok za plaćanje obračunatog poreza je 15. maj 2024. godine.