AKTUELNO

Komisija za vanrednu spoljnu proveru kvaliteta stručnog rada nad radom zdravstvenih radnika Opšte bolnice Sremska Mitrovica a zbog smrti bebe Marice Mihajlović, a Ministarstvo zdravlja je taj izveštaj dostavilo ga višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici.

- Rešenjem ministarke zdravlja Danice Grujičić imenovana je Кomisija za vanrednu spoljnu proveru kvaliteta stručnog rada nad radom zdravstvenih radnika Opšte bolnice Sremska Mitrovica, a u vezi stručnog postupanja i ponašanja prema porodilji M. M. Imenovana Кomisija je 4. marta 2024. godine sačinila Izveštaj o vanrednoj spoljnoj proveri kvaliteta stručnog rada koji je 06.03.2024. godine dostavljen ministarki zdravlja i u kojem je sadržan zaključak nadzornika sa mišljenjem o posledici po zdravlje pacijenta sa Predlogom mera za otklanjanje uočenih nedostataka - navodi se u saopštenju Ministarstva zdravlja.

Izveštaj Кomisije je dostavljen i Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici.

- S obzirom na to da Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici u predmetnom slučaju vodi istražni postupak protiv okrivljenog lekara M.M, zbog sumnje da je učinjeno krivično delo teško delo protiv zdravlja ljudi u vezi sa krivičnim delom nesavesno pružanje lekarske pomoći na štetu oštećene M.M, i da je proširena istraga i u vezi postupaka koji su doveli do posledica po oštećenu J.I, ne mogu se saopštavati informacije sadržane u Izveštaju Кomisije zbog ugrožavanja, odnosno ometanja vođenja istražnog postupka.