AKTUELNO

Laka električna vozila, odnosno električni trotineti, od 5. aprila će moći da se registruju, dok će 15. juna samo laka električna vozila sa važećom registracijom moći da učestvuju u saobraćaju, izjavio je Mirko Koković, pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije.

Vlasnici takvih vozila će od 5. aprila moći da od institucija zatraže nalepnicu koja će pokazivati karakteristike vozila, a nakon 15. juna u saobraćaju mogu učestvovati samo vozila sa nalepnicom, rekao je Koković.

On je podsetio da je poslednjim izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima uvedena definicija lakog električnog vozila koje predstavlja motorno vozilo sa najmanje dva točka, sa mehaničkim upravljačem, bez mesta za sedenje, čija trajna nominalna snaga elektromotora nije veća od 0,6 kilovati, čija najveća konstruktivna brzina ne prelazi 25 kilometara na čas i čija masa praznog vozila ne prelazi 35 kilograma.

- Žargonski rečeno trotineti su ovim izmenama prepoznati u našem zakonodavstvu i samo trotineti koji ispunjavaju navedene uslove moći će da se koriste na propisan način u saobraćaju i to samo kada poseduju odgovarajuću propisanu nalepnicu - rekao je Koković.

Prema njegovim rečima, važno je napomenuti da se pod terminom laka električna vozila podrazumevaju isključivo trotineti sa po jednim točkom napred i nazad, bez mesta za sedenje i sa navedenim karakteristikama snage, mase i brzine, dok se ne podrazumevaju bilo kakvi monocikli, bicikli, mopedi, samobalansirajuća sredstva, skejtovi i sično.

Na osnovu pomenutih odredaba izmena Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, 1. marta ove godine donesen je Pravilnik o načinu izdavanja, vođenja evidencija, izgledu i načinu postavljanja nalepnice za laka električna vozila koji je objavljen u Službenom glasniku RS broj 16/24.

- Prema odredbama navedenog Pravilnika, stupanje na snagu je 8 dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku RS, njegova primena počinje 5. aprila, a nakon 15. juna 2024. godine, u saobraćaju na putu mogu učestvovati samo laka električna vozila na kojima je postavljena nalepnica u skladu sa odredbama ovog pravilnika - rekao je Koković.

On je dodao da se prijem i obrada zahteva, izdavanje i postavljanje nalepnice vrši na mestima koja Agencija za bezbednost saobraćaja utvrđuje na svom zvaničnom internet sajtu www.abs.gov.rs i ova će informacija biti blagovremeno objavljena imajući u vidu propisani datum primene pravilnika odnosno u svakom slučaju pre 5. aprila.

- U Pravilniku je objašnjena procedura podnošenja zahteva za dobijanje nalepnice, dat je obrazac zahteva i način popunjavanja kao i spisak potrebne dokumentacije od čega je najvažnija tehnička dokumentacija za lako električno vozilo iz koje se mogu utvrditi marka lakog električnog vozila, trajna nominalna snaga elektromotora, najveća konstruktivna brzina i masa praznog vozila. Ova dokumentacija se po pravilu dobija prilikom kupovine trotineta - rekao je Koković.

Prema njegovim rečima, takođe je odredbama pravilnika predviđena i procedura ispitivanja odnosno utvrđivanja traženih tehničkih karakteristika za one trotinete za koje podnosioc zahteva ne poseduje tehničku dokumentaciju iz bilo kog razloga ili poseduje dokumentaciju iz koje se ne mogu utvrditi tražene karakteristike.

- Kontakt podaci o navedenim ispitnim mestima biće takođe objavljeni na internet sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja - rekao je Koković.

Autor: