AKTUELNO

Direktori osnovnih škola severa Kosova održali su sastanak kako bi razmatrali novonastalu situaciju u obrazovnim ustanovama nakon odluke Centralne banke Kosova da 1. februara ukine dinar.

Predsednik aktiva osnovnih škola Milorad Jovanović je poručio da je situacija alarmantna i da im je onemogućen normalan rad i funkcionisanje, te da će ova odluka najviše uticati na higijenu, hranu i grejanje u ovim ustanovama.

Nakon održanog sastanaka, Jovanović je naveo da je situacija alarmantana, jer jednostranom odlukom Prištine o ukidanju platnog prometa dinara direktno je došlo do problema koji onemogućuju nesmetan rad škola.

„Sistem javne nabavke ne funkcioniše zbog smanjenog priliva dinara, a dobavljači ne žele da isporuče robu. To dovodi do izražene mogućnosti da u školama dođe do epidemija, jer nema sredstava za održavanje higijene, dezinfekcije i deratizacije školskog prostora koje se otežano sprovodi“, kazao je on.

U eri digitalizacije i veštačke inteligencije, dodaje Jovanović, ova nerazumna uredba institucija u Prištini vraća unazad, jer ne mogu da obezbede krede i sunđere. Ističe da je ovim merama došlo do velikih problema u radu škola.

Podseća da je u proteklim godinama zabranjena distribucija udžbenika na Kosovu, koje obezbeđuje resorno ministarstvo u Srbiji i Kancelarija za KiM.

„Ove školske godine smo morali roditelje da obavezujemo da odlaze do Raške ili Novog Pazara, da se izlažu dodatnom trošku i da preuzimaju udžbenike, jer je na prelazu to onemogućeno“, podseća on i dodaje da su time najviše ugrožene socijalne porodice.

Jovanović je podvukao da se ne radi samo o deci srpske nacionalnosti, već škole na severu pohađaju i druge manjine – Bošnjaci, Romi, Egipćani i drugi.

„Da li je to priča da se toj deci onemogući da redovno pohađaju nastavu koja je ustavom zagarantovana kategorija? Verovatno da im je to cilj“, zaključuje on.

Napominje da se susreću sa još mnogo problema, poput ogreva, i dodaje da dolaze u situaciju kada krene grejna sezona škole bivaju hladne.

„Da li je cilj tih pokušaja da se toj deci onemogućava da budu u toplom, nego da se smrzavaju? Opet kažem, verovatno je to cilj, da deca ne budu u toplom prostoru i učionicama koje su spremne za nesmetan rad u zimskom periodu.

Foto: Privatna arhiva

On ističe da ukidanje dinara direktno utiče na aktivnosti škole.

„Po planu rada osnovnih škola u Srbiji, pa tako i na KiMi, mi imamo obavezno izvođenje eksurzija, matura, izleta, a sve to radimo preko javnih nabavki i sve se plaća u dinarima. Kako dinara sve manje ima, roditelji ne mogu da svoje rate isplate, pa škola dolazi u probleme i utuživanje“, kaže Jovanović.

Jedan od problema su i đačke užine koje roditelji uplaćuju deci, a sada, napominje on, roditelji nisu u situaciji da te iste užine uplate.

„Škola time ulazi u dug prema nabavljačima i dolazimo do toga da toj deci treba i užina u školi da se ukine. Verovatno je to i cilj svih ovih mera koje se sprovode jednostrano, bez saglasnosti Srbije, EU i šire svetske zajednice“, ističe on.

U problemu su i nadarena deca koja se takmiče i predstavljaju svoje škole jer se ukidanjem dinara njima ne može obezbediti prevoz i smeštaj.

Ugroženi su sami nastavnici i ostali zaposleni u školama jer ne mogu da podignu zarađen novac, već su prinuđeni da idu u centralnu Srbiju.

„Upućujem javni apel predstavnicima EU i ambasadorima zemalja Kvinte da ulože maksimalni trud i da svojim ponašanjem i diplomatskim aktivnostima, u interesu naše dece, nastavnika i roditelja pokušaju da ovu nerazumnu odluku suspenduju i omoguće pravo da normalno živimo i radimo na prostoru KiM. Naše škole su apolitične i zato u rešavanju svih problema mirnim dijalogom, očekujemo da svi oni ulože napor i pokažu dobru volju da se ovaj problem reši u interesu naše dece“, poručio je on.

Foto: Privatna arhiva

Direktorka škole za decu sa posebnim potrebama „Kosovski Božur“ Marta Popović, posebno je naglasila da je već otežan i komplikovan život ove dece i roditelja, odluka Prištine stavila u izuzetno loš položaj.

„Ova jedna nerazumna odluka Kosova je zakomplikovala njihov život. Roditelji ne znaju gde je izlaz i da li će njihova deca sutra imati terapiju. Veliki je problem izazvala ova uredba“, kaže Popović.

Navodi da je i snabdevanje medicinskim materijalima otežano, a da je to posebno teško onim učenicima koji su iz socijalno ugroženih porodica. Takođe, ne mogu da podignu socijalna davanja i samim time ne mogu ni da plate odlazak na frekventne kontrole.

„Otežan nam je rad, ali prvenstveno i njihovi životi su ugroženi. Često se dešava da jednu terapiju roditelji dele između dece jer nisu u mogućnosti da je nabave. Mene kao direktora posebno plaši higijena, koja mora da bude na jednom zavidnom nivou zbog specifične atmosfere u kojoj mi radimo, a mi nismo u mogućnosti ni to da uradimo kako treba“, kaže ona.

Podseća da deca ne znaju za politiku, niti poznaju ovakve odluke, a ova odluka je, kako je navela, humani atak na njih i svu ostalu decu.