AKTUELNO

U Srbiji od danas počinje izdavanje jedinstvene dozvole za rad stranacima koji žele da rade i borave u Srbiji po novom postupku, a to znači da stranci podnose samo jedan zahtev za obe svrhe - rad i boravak.

Ovo je omogućeno izmena Zakona o zapošljavanju stranaca koji je usvojen 26. jula prošle godine i kojim je uvedeni koncept jedinstvene radno boravišne dozvole od 1. februara 2024.

Izdavanje ove dozvole od danas je moguće u potpunosti digitalnim putem, i zahtevi za jedinstvenu radno-boravišnu dozvolu podnose se putem jedinstvenog portala, što znači da se cela aplikacija, uključujući kompletne dokumente, šalje elektronskim putem.

Nakon odobrenja zahteva, jedinstvena radno-boravišna dozvola biće izdata kao biometrijski dokument i izdavaće je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije.

Digitalizacijom je omogućeno i podnošenje zahteva i iz inostranstva, kao i preuzimanje relevantnih podataka službenim putem. Do izmena Zakona o zapošljavanju stranaca došlo je zbog značajanog porasta stranih radnika u Srbiji, sa 35.180 radnih dozvola strancima izdatih 2022. na više od 51.000 lane, kako bi proces izdavanja radnih dozvola bio brži i unapređen i kako bi osigurao efikasniji pristup tržištu rada. Izmene zakona, kako je ranije saopšteno, imaju za cilj da pojednostave i ubrzaju procese u vezi sa radom i boravkom stranih radnika u Srbiji.

Do sada je radnu dozvolu strancima izdavala Nacionalna služba za zapošljavanje NSZ, a boravišnu dozvolu MUP. Raniji podaci NSZ pokazuju da u Srbiji radi najviše državljana iz Kine, Rusije, Indije, Kube, Turske, zemalja iz regiona.

Prema odredbama Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca, stranac može da dođe na privremeni rad u Srbiju kako bi se stručno osposobio i usavršio za potrebe poslodavca.

Ugovor o radu koji poslodavac može da zaključi sa strancem je na određeno ili neodređeno u zavisnosti koliko mu traje jedinstvena dozvola, a stranac je u obavezi da u roku od 30 dana nakon što prestane da mu važi Ugovor o radu ili zaključi drugi ugovor ili neki drugi ugovor kojim bez zasnivanja radnog odnosa ostvaruje prava na osnovu zakona, inače se u suprotnom primenjuju odredbe zakona kojim se uređuju uslovi za ulazak, kretanje, boravak i vraćanje stranaca.
Vlada Srbije može, ukoliko ne postoji potreba za određenim zanimanjima, da ne da saglasnost za izdavanje jedinstvenih dozvola za ta zanimanja, kao i da odlukom koju donese ograniči broj stranaca kojima se izdaju jedinstvene dozvole u slučaju poremećaja na tržištu rada, u skladu sa migracionom politikom i stanjem i kretanjem na tržištu rada.

U zakonu se navodi i da se sama procena za zapošljavanje vrši na osnovu stanja na tržištu rada i ocenom ispunjenosti određenih uslova. Kvota koja govori koliko stranaca u Srbiji može da se zaposli se utvrđuje na predlog ministarstva koje je nadležno za zapošljavanje uz prethodno mišljenje socijalno-ekonomskog saveta i organizacije nadležne za zapošljavanje.

Pravo na rad u Srbiji bez izdate jedinstvene dozvole može da ima stranac kome je odobren privremeni boravak ukoliko je neko od članova njegove uže porodice dobio stalno nastanjenje. On može da radi i bez dozvole, ukoliko ima vlasništvo nad nekom nepokretnošću, ukoliko je u pitanju humanitarni boravak u zemlji, ako studira ili je na međunarodnoj razmeni studenata, ili dolazi zbog potreba u vezi sa naučno istraživačkim radom.