AKTUELNO

U poreskom kalendaru za januar danas je prvi dan za izmirenje obaveza, a to je ujedno i krajnji rok do kada bi trebalo dostaviti obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u decembru 2023. godine.

Prvi datum u poreskom kalendaru, odnosno 5. januar je i rok za poslodavce koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom da dostave izveštaje za prethodni mesec, kao i da Poresku upravu obaveste o uplati sredstava za decembar.

Za poreske obveznike sledeći važan datum u poreskom kalendaru je 10. januar, kada ističe rok za podnošenje prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za decembar 2023. godine, kao i za podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na dodatu vrednost (PDV) za decembar prošle godine.

U poreskom kalendaru za januar navedena su još tri datuma, a to su 15. januar, do kada je rok za izmirenje najvećeg broja poreskih obaveza, a zatim 30. i 31. januar.

Poreska uprava objavljivanjem poreskog kalendara omogućava građanima i privredi da na vreme spreme dokumentaciju i izmire obaveze, kako bi izbegli kašnjenje i plaćanje kamate.

Autor: