AKTUELNO

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) saopštilo je da je omogućilo javnosti da prati sve relevantne podatke o kretanju aktivnih prijava prebivališta na teritoriji Beograda, na sajtu MUP.

Navedeno je da je to učinjeno „u cilju ostvarivanja interesa javnosti na blagovremeno, tačno i potpuno informisanje posebno kako bi se onemogućile netačne i zlonamerne informacije plasirane u javnosti u vezi sa prijavom i odjavom mesta prebivališta građana”.

- Dati podaci sa stanjem na dan 31. oktobra 2023. – ukupno za teritoriju Grad Beograd i po gradskim opštinama – biće ažurirani u narednih 15 dana - piše na sajtu MUP-a.

Objavljen je broj građana, uključujući punoletna i maloletna lica, koji su imali aktivnu prijavu prebivališta na teritoriji Grada Beograda u 2023. – sa stanjem (presekom) na dan 31. januar i 31. oktobar, ukupno i po gradskim opštinama.

Isti ti podaci su na sajtu MUP-a objavaljeni i za 2022.

Objavljen je ukupan broj građana, uključujući punoletna i maloletna lica, koji su imali aktivnu prijavu prebivališta na teritoriji Grada u periodu od 1. oktobra 2000. – 1. oktobra 2023., po godinama.

Kretanje porasta aktivnih prijava prebivališta na teritoriji Beograda, u periodu od 1. oktobra 2000. – 1. oktobra 2023. godine, po godinama, takođe su na sajtu MUP-a.

Autor: