AKTUELNO

Ministarstvo unutrašnjih poslova naložilo pojačan nadzor prijave prebivališta Policijskoj upravi za grad Beograd i svim područnim policijskim upravama, počevši od danas.

Naime, pri svakom zahtevu za prijavu prebivališta vrši se elektronska provera od strane ovlašćenih lica, radi utvrđivanja broja lica koja su već prijavljena na toj adresi. Ukoliko se elektonskom proverom ispostavi da je na toj adresi već prijavljeno pet ili više lica, nalaže se obavezna terenska provere činjenice stanovanja građanina na adresi na kojoj prijavljuje prebivalište.

Tek na osnovu tako utvrđenog činjeničnog stanja, ovlašćeno službeno lice donosi odluku o podnetom zahtevu za prijavu prebivališta.

Na ovaj korak ministarstvo je naložilo na predlog Radne grupe Vlade Srbije za saradnju sa ODIHR-om. Cilj pojačanog nadzora je otklanjanje i najmanje sumnje u broj glasača na predstojećim izborima u Beogradu, imajući u vidu da je birački spisak dostupan svima i broj birača se automatski ažurira po opštinama na svakih devedeset dana.

Terenska provera koja će se od danas vršiti pri nekim zahtevima za prijavu prebivališta u Beogradu samo dokazuje posvećenost Vlade Srbije transparentnosti i jačanju poverenja svih građana u izborni proces.

Autor: