AKTUELNO

Imate 45 do 50 godina i već danas se pitate hoćete li izdržati da radite do 65. godine. Prevremeno penzionisanje nekako je tema koja vas u poslednje vreme sve više interesuje? Uslovi su vrlo jasni, a i statistika. Zna se i tačno koliko prevremena penzija umanjuje primanja, kako do nje, a činjenica je i svake godine raste broj onih koji se odlučuju za prevremeno penzionisanje.

Najčešći razlog odlaska u prevremenu penziju je narušeno zdravlje, ali i činjenica da građani jednostavno nemaju snage da rade do 65. godine života. Mnogi tvrde da su istrošeni i mnogo pre nego što steknu starosni uslov za penzionisanje, a prema podacima s kraja prošle godine u Srbiji je u prevremenu penziju otišlo tačno 63.868 građana.

U PIO fondu kažu da pravo na prevremenu starosnu penziju po Zakonu o PIO postoji od 2015. godine kao i da se broj korisnika kontinuirano povećava. Polovinom ove godine bilo ih je oko 70.000, a ukupan broj iz godine u godinu raste.

Broj korisnika prevremene starosne penzije

Decembar 2018. – 38.652 korisnika

Decembar 2019. – 47.785 korisnika

Decembar 2020. – 54.230 korisnika

Decembar 2021. – 62.353 korisnika

Decembar 2022. – 63.868 korisnika

Kako do pune penzije?

Danas muškarci u Srbiji mogu da se penzionišu odnosno da idu u redovnu starosnu penziju mogu sa 65. godina, a toliko će biti potrebno i ženama od 2032. godine.

Starosna granica za penzionisanje za žene pomera se iz godine u godinu. Od januara one mogu da idu sa 63 godine i šest meseca života, umesto 63 godine i četiri meseca, koliko je bilo potrebno u 2022.

Ipak, ako osiguranik ne ispunjava uslove za regularno penzionisanje, bilo po pitanju godina staža ili starosti, opcija koja mu preostaje je upravo odlazak u prevremenu penziju. Takođe, to je opcija i za one koji jednostavno žele da se prevremeno penzionišu iz „svojih“ razloga.

Ono što je neophodno istaći kada se govori o prevremenoj penziji, je da ona košta tj. da se sa prevremenim penzionisanjem umanjuju primanja. Praktično, za svaki mesec pre navršenih 65 ili 63,5 godine, penzija se trajno umanjuje za 0,34 odsto i najviše se može umanjiti do 20,4 odsto.

Foto: Tanjug/Dušan Aničić, Pink.rs, Unsplash, Tanjug/Sava Radovanović

Dakle, u slučaju da vas čeka starosna penzija sa punim radnim stažom od 37.800 dinara, ako se odlučite za prevremenu imaćete primanja manja za oko 7.400 dinara (u slučaju da ste se odlučili za najraniji mogući odlazak u penziju).

Ako bi vam starosna penzija, sa punim radnim stažom, bila 30.000 dinara, a odlučite da se prevremeno penzionišete tri godine ranije, to znači da bi vam mesečni ček bio manji za oko 3.700 dinara, odnosno da bi iznosio 26.300 dinara.

Uslovi za prevremenu penziju

Granica i uslovi za odlazak u prevremenu penziju pomerili su se ove godine i za žene i za muškarce. Ove godine muškarci mogu da idu sa 40 godina radnog staža i najmanje 60 godina života, dok žene u penziju mogu da idu sa 59 godina i 6 meseci.

Pravo na prevremenu starosnu penziju ostvaruje se podnošenjem zahteva Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, posle prestanka osiguranja, osim za osiguranike koji obavljaju delatnost u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad privatnih preduzetnika koji pravo na prevremenu starosnu penziju mogu ostvariti ispunjenjem uslova za sticanje prava na prevremenu starosnu penziju.

Autor: