AKTUELNO

U poslednje vreme, primećuje se sve veći broj ljudi u Srbiji koji se odlučuju za sklapanje "predbračnog ugovora", kako radi definisanja šta kome pripada u slučaju razvoda, tako i zbog određene svoje sigurnosti.

"Predbračni ugovor" je pravno sredstvo koje se sve više koristi u mnogim zemljama, uključujući i Srbiju, kako bi se regulisala imovina i druga pitanja u vezi sa brakom. Međutim, u poslednjem periodu sve više se sklapaju brakovi između naših državljana i stranih, pa se može primetiti da je porastao procenat overe ovakvih ugovora.

Advokat Andrija Marković objasnio je šta je zapravo "predbračni ugovor", kao i kada se on može zaključiti.

- Predbračni ugovor je zapravo bračni ugovor, jer je to pojam koji poznaje naš zakon. Predbračni ugovor je zapravo žargonski pojam. On se može zaključiti pre braka (otuda i žargonski naziv "predbračni"), ali i tokom trajanja braka. Supružnici tim ugovorom vrše dogovor o imovini, tačnije dogovaraju šta spada u režim posebne, a šta zajedniče imovine i kod tog ugovora predmet može biti kako pokretna tako i nepokretna imovina. Do pre par godina ovi ugovori su bili vrlo retki, dok primetno poslednjih godina overavanje bračnih ugovora prilično uzima maha i smatram da je to dobra stvar - ističe sagovornik.

Kako navodi, ovo je novina koja je počela nedavno da se praktikuje, ali se sve više primenjuje u praksi.

- Bračni ugovor u našem pravnom sistemu je relativno novi institut, koji je biže određen porodičnim zakonom 2005.godine, i njega overava javni beležnik u zakonom određenim uslovima i bitno je što se bračnim ugovorom sprečavaju potencijalni građansko-pravni postupci koji obično nastaju nakon razvoda braka i koji su prilično dugi, mukotrpni i skupi. Smatram da svi ljudi treba da reše za života i dok su pri zdravoj svesti sve imovinske odnose i da izbegnu potencijalne probleme ostavljaju svojoj deci i naslednicima - rekao je Marković.

Šta je zapravo bračni ugovor?

Bračni ugovor je pravni dokument kojim budući supružnici regulišu imovinske odnose među sobom u slučaju razvoda ili smrti jednog od supružnika. U Srbiji, bračni ugovor se sve češće koristi kao sredstvo zaštite imovine i preciziranja prava i obaveza supružnika. Da bi se napravio bračni ugovor, potrebno je da budući supružnici budu punoletni i sposobni da sklope pravno valjan ugovor, te da se pridržavaju određenih zakonskih propisa koji regulišu ovu vrstu ugovora.

U bračnom ugovoru se mogu regulisati različiti aspekti buduće zajednice supružnika, uključujući i pitanja poput vernosti i ponašanja. Međutim, važno je napomenuti da bračni ugovor ne može biti korišćen kao sredstvo za podržavanje ili podsticanje prevara ili neetičkog ponašanja. Ukoliko su takve klauzule jasno definisane u ugovoru, moguće je da postoji neka vrsta sankcija ili posledica za stranu koja prekrši te odredbe. Važno je da se pravilno konsultujete sa pravnicima ili stručnjacima za bračno pravo ukoliko želite da detaljno regulišete ovakva pitanja u bračnom ugovoru.

Bračnim ugovorom se mogu regulisati određena pitanja vezana za budući brak, uključujući i starateljstvo nad decom u slučaju razvoda. Međutim, važno je napomenuti da se odluke o starateljstvu nad decom obično donose u skladu sa zakonskim odredbama i u interesu dece, pa bi bračni ugovor u vezi sa starateljstvom mogao biti samo jedan od faktora koji se uzimaju u obzir prilikom donošenja konačne odluke.

Prednosti bračnog ugovora

Prednost bračnog ugovora je što može da obezbedi sigurnost i jasnoću u vezi sa imovinskim pitanjima, čime se smanjuje mogućnost sporova i nesuglasica u budućnosti. Takođe, bračni ugovor može biti koristan i zaštita od potencijalnih finansijskih rizika.

Uprkos tome što je nekada bilo tabu tema, sve više ljudi shvata važnost planiranja i zaštite svoje imovine unapred, pa samim tim raste i interes za sklapanje predbračnih ugovora u Srbiji.

Autor: