AKTUELNO

Nakon prvobitnog otpora fakulteta prema uvođenju državne mature, čini se da će većina fakulteta na Beogradskom univerzitetu ipak prihvatiti ovaj sistem provere znanja. Međutim, sedam fakulteta će organizovati dodatnu proveru znanja i sklonosti, to jest prijemni ispit, uz državnu maturu, piše Kurir.

Prema planovima, naredne 2024. godine svršeni gimnazijalci će polagati državnu maturu u matičnim školama. Test će obuhvatiti srpski/maternji jezik, matematiku i izborni predmet. Za učenike umetničkih škola, pored testa iz srpskog jezika, predviđen je i test iz stručnog predmeta i završni umetnički rad. Učenici srednjih tehničkih škola, pored testa iz srpskog jezika i matematike, moraće da polože i stručni ispit.

Nakon polaganja državne mature, učenici će konkurisati na željeni fakultet. Uz svedočanstvo, priložiće i uverenje o položenoj državnoj maturi i ostvarenim rezultatima.

Uvođenje državne mature u Srbiji ima za cilj da se obezbedi jednakost u obrazovanju, kao i da se proveri znanje učenika na jedinstven i objektivan način. Iako su neki fakulteti bili skeptični u početku, izgleda da će se ovaj sistem postepeno prihvatiti i u potpunosti integrisati u sistem visokog obrazovanja u Srbiji.

Državna matura je već nekoliko godina bila tema diskusije u Srbiji, a njenim uvođenjem očekuje se da se unapredi kvalitet obrazovanja i omogući objektivna i jedinstvena procena znanja učenika. Državna matura je uveliko prisutna u evropskim zemljama, a uvođenjem ovog sistema, Srbija će se pridružiti tim zemljama i unaprediti kvalitet svog obrazovnog sistema.

Iako će sedam fakulteta organizovati dodatnu proveru znanja i sklonosti, to nije neobično u svetu, jer se na nekim fakultetima provode dodatni testovi koji su specifični za određeno obrazovno područje. Ovakav pristup pomaže fakultetima da procene kandidate na najbolji način i odaberu one koji su najbolje kvalifikovani za određeno obrazovno područje.

Prednosti uvođenja državne mature su mnogobrojne, a među njima su objektivna procena znanja učenika, podsticanje učenika da se bolje pripreme za fakultetske studije, kao i mogućnost lakšeg upoređivanja znanja učenika na nacionalnom nivou. Takođe, državna matura će smanjiti mogućnost nameštanja rezultata i obezbediti da se učenici upisuju na fakultete prema svojim sposobnostima.

Uvođenje državne mature nije samo pitanje reforme obrazovanja, već i korak ka stvaranju modernog društva u Srbiji, koje se prilagođava evropskim standardima i unapređuje svoje obrazovanje. Učenici koji polože državnu maturu će biti bolje pripremljeni za studije i lakše će se snaći na fakultetima, dok će fakulteti dobiti bolje kvalifikovane studente i unaprediti kvalitet nastave.