AKTUELNO

Prema poslednjim informacijama, već neko vreme, sve je više žena u odnosu na muškarce koje se prijavljuju za školovanje u vojnim obazovnim ustanovama. Da je tako svedoči i izjava savetnice ministra odbrane Srbije, pukovnice Snežane Vasić, koja je na konferenciji u organizaciji OEBS-a "Žene, mir, bezbednost" ukazala da je u Ministarstvu odbrane Srbije ukupno oko 54 odsto žena, dok je muškaraca oko 46 odsto.

Još od kada je u vojsku kao bolničarka stupila dr Draginja Draga Ljočić, inače pravi primer feministkinje u Srbiji u 19. veku, žene u Srbiji u vojsku su mogle da uđu isključivo kao bolničarke i humanitarke, nešto kasnije i kao dobrovoljci za odlazak u rat, ali bez prava na jednaku vojnu obuku koju su imali muškarci, sticanje činova i profesionalni angažman.

Žena sa vojnim činovima nije bilo sve do 10. septembra 2011. godine kada je Vojska Srbije promovisala 19 kadetkinja u čin potporučnika kao prvu generaciju žena sa diplomom Vojne akademije.

Šta je razlog ove promene i kada se situacija u vojsci preokrenula u korist žena za "Blic" je govorio major Nebojša Obradović ispred Vojnog univerziteta Srbije, koji obuhvata sve vojne škole.

On je podsetio da su kadetkinje upisale Vojnu akademiju 2007. godine, a Vojna gimnazija dobila je prve učenice 2014. godine.

- Od tada, devojke se u vojnim školama školuju se pod jednakim uslovima, osim u pogledu kriterijuma za polaganje ispita iz fizičkog vaspitanja i vojno fizičkog vežbanja, koji su za njih niži nego za momke. Interesovanje devojaka za vojni poziv, a time i za vojne škole, postepeno je raslo, kako zbog medijske kampanje koja je žene u uniformi učinila vidljivijima, tako i zbog kvaliteta školovanja i jednakih uslova života i rada.

- Značajnije interesovanje devojaka beležimo od 2014. godine, a na konkursima za upis u vojne škole u poslednih nekoliko godina devojke čine između 30 i 40 odsto kandidata za Vojnu akademju. Taj procenat je veći za Medicinski fakultet VMA i Vojnu gimnaziju, dok ze nešto niži za Srednju stručnu vojnu školu "1.300 kaplara". Imajući u vidu da upravo insistiranje na jednakosti ima važnu ulogu u poželjnosti vojnog poziva za naše kandidatkinje, od ove godine će kriterijumi za upis biti u potpunosti izednačeni i kada je u pitanju provera fizičkih sposobnosti - navodi Obradović.

Prema njegovim rečima mnogo je razloga zbog kojih se upravo devojke opredeljuju za upis vojnih škola.

- U početku, to je sigurno bio izazov i želja relativno malobrojnih kandidatkinja da se dokažu u profesiji koja je tradicionalno bila muška. Danas, kada je prisustvo žena u uniformi uobičajena stvar, to je izbor za sticanje kvalitetnog obrazovanja sa dobrim balansom teorije i prakse, poželjnost vojnog poziva, sigurnost zaposlenja u struci, besplatno školovanje i druge pogodnosti. Nije zanemarljivo ni to što je za vojsku poslodavac država, pa su odgovarajuća prava zaposlenih zagarantovana. Posebno ističemo da su nabolji promoteri za privlačenje kandidatkinja upravo naše kadetkinje, koje su zadovoljne ravnopravnim tretmanom na Vojnoj akademiji - objašnjava major.

Govoreći o obrazovanju koje stiču polaznici ovih škola ističe da je ono širokog spektra, i da su upravo devojke te koje sve češće upisuju i uspešno završavaju teške smerove u vojnim školama.

- Svi studijski programi Vojne akademije otvoreni su za upis, kandidatima i kandidatkinjama. U petnaestogodišnjem iskustvu školovanja kadetkinja, devojke su završavale i studijski program Vojno vazduhoplovstvo, koji je najizazovniji kada je reč o selekciji, kao i na modulima Pešadija i Artiljerija, na kojima se školuju oficiri istoimenih rodova Vojske Srbije. Ipak, najeći broj kandidatkinja za Vojnu akademiju opredeljuje se za studijske programe na koima se školuju budući oficiri službi - priča nam Obradović.

Kako kaže, Vojna akademija već tradicionalno raspisuje konkurs za upis u narednu školsku godinu na Dan državnosti, 15. februara.

- I ove godine očekujemo da se mladići i devojke jave na konkurs i pokušaju da postanu deo Kadetske brigade Vojne akademije. Svi kandidati za upis u Vojnu akademiju selektuju se na isti način. Oni polažu prijemni ispit iz matematike, proveru fizičkih sposobnosti, obavljaju zdravstvene preglede, podležu psihološkoj proceni i bezbednosnoj proveri. Do sada, jedina je razlika između kandidata i kandidatkinja bila u kriterijumima za proveru fizičkih sposobnosti.

- Takva praksa je bila dobra za postizanje vidljivosti žena u uniformi, jer im je olakšavala upis, ali je kasnije naše kadetkine stavljala u neravnopravan položa prilikom izvršenja fizički napornih zadataka koji se pred oficire postavljaju. Od ove školske godine, i ovi kriterijumi će biti izjednačeni, ali ne na štetu kandidatkinja, vrć smo našli meru između dosadašnih kriterijuma za kandidate i onih koji su važili za kandidatkinje - zaključuje major Obradović.

Autor: