AKTUELNO

Septembar je mesec posvećen podizanju svest o malignim bolest krvi sa ciljem da se javnost upozna sa ovim oboljenjima, njihovom težinom i posledicama, kao i na koji način se može unaprediti nega i lečenje bolesnika.

U ‭ ‬multiplom‭ ‬mijelomu‭ ‬dolazi‭ ‬do‭ ‬nekontrolisanog‭ ‬umnožavanje‭ ‬plazmocita - belih‭ ‬krvnih zrnaca u koštanoj srži, čija je normalna funkcija da luče antitela tzv. imunoglobuline i na taj način štite organizam od infekcija i nastanka tumora. Umesto toga, u multiplom mijelomu se, uz nekontrolisano‭ ‬ ‭ ‬umnožavanje‭ ‬ ‭ ‬malignih‭ ‬ ‭ ‬plazmocita,‭ ‬stvaraju‭ ‬velike‭ ‬količine‭ ‬nefunkcionalnih imunoglobulina, dovodeći do anemije, oštećenja bubrežne funkcije, infekcija, oštećenja kostiju i preloma, kao i hroničnog bola. Bolesnici sa multiplim mijelomom imaju oslabljen imuni sistem i osetljivi‭ ‬su‭ ‬na‭ ‬infekcije -‭ ‬objašnjava ‬doc.‭ ‬dr ‬Olivera‭ ‬ Marković, načelnica ‬Odeljenja ‬zahematologiju KBC „Bežanijska kosa.

Preporučuje se da se jednom do dva puta godišnje urade laboratorijske analize krvi, pri čemu izražena anemija, povišene‭ ‬vrednosti‭ ‬ukupnih‭ ‬proteina,‭ ‬povišena‭ ‬sedimentacija‭ ‬i‭ ‬nalaz‭ ‬oslabljene‭ ‬bubrežne funkcije, uz‭ ‬nespecizne‭ ‬simptome kao‭ ‬ što su‭ ‬ zamor, malaksalost,‭ ‬bol u kostima,‭ ‬učestale infekcije, mogu ukazivati na multipli mijelom i tada izabrani lekar u domu zdravlja treba da uputi pacijenta hematologu na dalje analize i preglede.

Oko 30 odsto obolelih ima bolest visokog rizika i njima je u našoj zemlji potrebno omogućiti lečenje novim terapijama, inovativnog mehanizma delovanja, koje u kombinaciji sa već dostupnim lekovima odlažu vreme do pogoršanja i progresije bolesti i značajno produžavaju životni vek u odnosu na trenutno dostupne terapije, uz očuvanje kvaliteta života i postizanje socijalnog i radnog funkcionisanja. Savremene terapije su standard u lečenju mijeloma u Evropi, a dostupne su i u zemljama regiona - naglašava prof. dr Jelena Bila.

- S obzirom da Republički fond za zdravstveno osiguranje poslednjih godina ulaže napore i sredstva da se onkološkim bolesnicima obezbede savremene, efikasne terapije, mi se nadamo i očekujemo da će uskoro i oboleli od multiplog mijeloma dobiti inovativne visoko efikasne i bezbedne lekove, koji će značajno unaprediti lečenje i produžiti život, uz očuvan kvalitet života i funkcionisanje - zaključila je prof. dr Bila.

Autor: