AKTUELNO

Skupština Srbije završila je pretres amandmana na Predlog zakona o sprečavanju nasilja i nastavila raspravu o izmenama Krivičnog zakonika.

Novi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici uvodi potpuno nove hitne mere - udaljavanje nasilnika iz porodice i zabranu prilaska žrtvi.

Osim toga, tu je i profesionalno-disciplinska odgovornost za službenike koji ne budu postupali u skladu sa zakonom.

Od ukupno 153 amandmana, usvojeno je oko 30-tak, a među njima je i onaj koji predviđa da žrtva nasilja mora da bude obaveštena u svakoj fazi postupka njene zaštite, odnosno procesa koji se sprovodi protiv nasilnika.

Takođe, prihvaćen je i amandman koji se odnosi na pooštren režim sankcija za odgovorne u Centru za socijalni rad koji krše zakon, a predviđene novčane kazne kreću se od 50.000 do 250.000 dinara.

Prihvaćen je i amandman da se evidencija o nasilnicma i žrtvama, kao i okolnostima nasilja umesto pet godina, kako je prvobitno bilo predviđeno, čuva deset godina.

Osim toga, prihvaćen je i amandman koji bi trebalo da ubrza postupak koji se odnosi na kontrolu nasilnika nakon izricanja hitne mere udaljenja iz porodice na 48 sati. To znači da će nadležni pratiti sprovođenje hitne mere.

U Skupštini je u toku rasprava o oko 70 amandmana na izmene Krivičnog zakonika, a poslanici treba da razmotre i amandmane na Predlog zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, kao i na izmene Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela.

J. Stanković

#Nasilje

#Skupština Srbije

#Zakon

'