AKTUELNO

Skupština Srbije nastaviće danas načelnu raspravu o predloženim izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koje će stranim držvaljanima ograničiti kupovinu zemljišta.

Izmene i dopune tog zakona upućene su Skupštini Srbije na usvajanje po hitnom postupku, a taj zakon treba da spreči potpunu liberalizaciju prometa poljoprivrednim zemljištem, što je bilo predviđeno Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju (S SP).

Naime, bilo je predviđeno da 1. septembra počne primena odredbi S SP-a koje izjednačavaju prava građana Srbije i EU pri kupovini poljoprivrednog zemljišta.

Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović poručio je juče u parlamentu da se predloženim rešenjima popravlja ono što je definisano Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, štiteći interese Srbije, srpskih poljoprivrednika i oranica.

Poslanici vladajuće koalicije najavili su podršku zakonu, dok je većina poslanika opozicije protiv donošenja tog zakona. Predložene izmene zakona predviđaju uslove za promet poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini.

Naime, da bi stranac mogao da kupi zemlju mora da ima bar 10 godina prebivalište u Srbiji, odnosno u jedinici lokalne samouprave u kojoj želi da kupi zemlju, mora da ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo, mašine, opremu da bi obavljao poljoprivrednu proizvodnju.

Vučić na otvaranju festivala u manastiru Manasija

Može steći u svojinu najviše do dva hektara poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini, ako su ispunjeni predviđeni zakonski uslovi. Kako je predviđeno, odredbe predloženih izmena zakona se ne primenjuju u slučaju povraćaja imovine koja se vrši u skladu sa zakonima kojima se uređuje vraćanje oduzete imovine bivšim vlasnicima.

Republika Srbija ima pravo preče kupovine poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini. Pravo preče kupovine odobrava Vlada na predlog Komisije. Komisiju obrazuju zajednički ministar nadležan za poslove poljoprivrede i ministar nadležan za poslove finansija.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede i ministar nadležan za poslove finansija sporazumno propisuju uslove, rok, način i postupak prava preče kupovine.

Izmene i dopune zakona će stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku. Druge zemlje su se izborile u pregovorima o pridruživanju za višegodišnju zabranu prodaje zemlje strancima i nakon ulaska u EU.

#Poljoprivreda

#Skupština Srbije

'