AKTUELNO

Na osnovu Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama gradonačelnik Čačka, Milun Todorović, je na predlog Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka, danas Odluku o proglašenju vanredne situacije.

Vanredna situacija na teritoriji grada Čačka uvodi se usled nepovoljne hidrološke situacije i izuzetno niskog vodostaja, radi stabilizacije isporuke vode korisnicima sistema vodosnadbevanja.

O sprovođenju ove odluke staraće se Gradski štab za vanredne situacije. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Autor: