AKTUELNO

Predsednik Odbora za dijasporu i Srbe u regionu Skupštine Srbije Miodrag Linta izjavio je danas da izbegla lica u Srbiji ne mogu da dobiju humaniarne pakete hrane, novčanu pomoć penzionerima, niti najavljenu jednokratnu pomoć od 12.000 dinara punoletnim građanima i pozvao vladu da u tom smislu izjednači izbeglice sa ostalim građanima Srbije.

Linta navodi da izbegla lica ne mogu da ostvare prava koja imaju svi ostali građani jer umesto prebivališta imaju prijavljeno boravište, odnosno kao identifikacioni dokumenat imaju važeću izbegličku legitimaciju 25 i više godina, a ne ličnu kartu.

To konkretno znači da izbeglice ne mogu da dobiju humanitarne pakete hrane, novčanu pomoć od 4.000 dinara koja će biti uplaćena penzionerima, najavljenu jednokratnu novčanu pomoć od 12.000 dinara punoletnim stanovnicima Srbije.

Pored toga, izbegla lica ne mogu da ostvare druga prava kao što je prijava kod Centara za socijalni rad, pravo na besplatne akcije, pravo na besplatan gradski prevoz, prinadležnosti iz boračko invalidske zaštite.

Linta navodi da pravo na jednokratnu novčanu pomoć nemaju ni penzioneri iz Hrvatske i BiH i drugih država regiona koji imaju prebivalište u Srbiji.

Radi se o penzionerima koji tokom svog radnog vijeka nisu bili zaposleni u Srbiji nijedan dan i nemaju srpsku penziju.

Linta je, kako navodi, već uputio pismo premijerki vlade s molbom da se ispravi nepravda prema penzionerima iz Hrvatske i BiH.

#Miodrag Linta

#izbeglice

#prava

'