AKTUELNO

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da je Vlada Srbije usvojila Strategiju za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma za period 2020-2024. i dodao da je to još jedan važan korak u borbi za osnaživanje ekonomskog sistema Srbije, saopštilo je Ministarstvo finansija.

On je rekao je da je to važna stanica na putu ka zdravoj i očuvanoj ekonomiji, pravno-regulativnoj bazi koja čuva privredu od nelegalnih tokova novca.

- Neregulisani tokovi novca svaki finansijski sistem i privredu čine ranjivim i otežavaju da se lakše nađe odgovor na ekonomske izazove kojih je sve više u eri globalizacije i digitalizacije - ocenio je Mali.

Dodao je da pranje novca izaziva niz negativnih posledica po društvo, koje se ogledaju u smanjenju legalnog privrednog sektora, uticaju na novčanu masu i devizni kurs, kao i na poreski sistem.

Kako je ocenio Strategija predstavlja izraz koordinisanog pristupa problemima pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji.

- Strategija je dokaz postojanja značajnog opredeljenja na visokom političkom nivou za njihovo rešavanje, što se i u međunarodnom kontekstu očekuje od država posvećenim globalnoj borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma - rekao je Mali.

Kako je dodao Strategija za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma deo je jedne opšte platforme propisa koju Vlada priprema.

Mali je ocenio da je Srbiji vetar u leđa dala nedavna ocena MANIVALA da smo grupi zemalja koje su u najvećoj meri usklađene sa preporukama FATF.

- Sada ostaje da to sve primenimo u praksi i merimo efektivnost, što će i biti deo daljeg ocenjivanja MANIVALA, za dve godine - naglasio je Mali.

Vlada Republike Srbije je juče usvojila Strategiju za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma za period do 2024. i prateći Akcioni plan za period do 2022. godine, navodi Ministarstvo finansija.

Četiri posebna čilja Strategije su kontinuirano unapređenje strateškog, zakonodavnog i institucionalnog okvira, sprečavanje unošenje u finansijski i nefinansijski sistem imovine za koju se sumnja da je stečena krivičnim delom, efikasno i delotvorno kažnjavanje izvršioca krivičnog dela pranje novca i oduzimati nezakonito stečenu imovinu, i na kraju uočavanje i otklanjanje pretnje od finansiranja terorizma i kažnjavati izvršioce krivičnog dela finansiranja terorizma.

#Siniša Mali

#Strategija za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma

#Vlada Srbije

'