AKTUELNO

Nove padavine zasigurno su obradovale najmlađe, ali su ostalima zadale glavobolju jer im predstoji čišćenje snega i uklanjanje ledenica sa krovova.Beograđani koji ne očiste sneg ispred svojih zgrada i kuća ili ne uklone ledenice sa krovova rizikuju da dobiju kaznu od 5.000 dinara.

Odlukom o komunalnom redu propisano je obavezno uklanjanje snega i leda sa određenih površina javne namene i površina u javnom korišćenju.

Propisano je uklanjanje snega i leda sa trotoara širine do pet metara, koji se nalaze ispred zgrade ili parcele, za pravna i fizička lica koja koriste te nepokretnosti.

Prilikom uklanjanja snega i leda treba voditi računa da se ne zatrpavaju slivnici, kao i da se sneg ne baca na kolovoz.

Foto: Tanjug

Građani koji ne očiste sneg, rizikuju da im komunalna policija napiše kaznu od 5.000 dinara, koliko i iznosi visina kazne za odgovorno lice u pravnom licu.

Kazne za preduzetnike su 25.000 dinara, dok je ova kazna najviša za pravna lica i iznosi 50.000 dinara.

Kazne i za one koji ne uklone ledenice

Ledenica usled obilnog snega u Beogradu, ali i u drugim gradovima Srbije, ima na svakom koraku, a otopljenje koje je najavljeno za ovu nedelju moglo bi dovesti do toga da ledenice padnu i povrede nekoga ili pričine štetu na parkiranim vozilima.

Foto: Pixabay.com

Nadležni, kao i svake zime, aleluju na građane da na vreme uklone ledenice koje vise sa krovova.

Dužnost je skupštine stanara ili upravnika zgrada da uklone ledenice i sneg sa krova, odnosno da ograde mesto iznad kojeg se ledenice nalaze, kao i da stvore bezbedne uslove za njihovo uklanjanje.

Budući da su zgrade pravni subjekti, odgovorni su svi stanari kolektivno.

Ukoliko stanari nisu u mogućnosti da sami ukolne ledenice, što je uglavnom slučaj, mogu angažovati treće lice ili potražiti pomoć "Beokoma" i vatrogasaca.

Foto: Pink.rs

Ako ne uklone ledenice, odnosno ne ograde prostor na kojem postoji opasnost, pored prekršajne, mogu i krivično da odgovaraju ako se nekom pešaku nešto dogodi.

Kazne su 50.000 dinara za pravno lice (zgrada je pravno lice) i 5.000 za fizičko lice (stanar). Kazne izriče komunalna inspekcija.

#Sneg

'