AKTUELNO

Privremeni organ Grada Beograda, na 13. sednici, održanoj 29. januara 2024. godine, doneo je Zaključak o sazivanju konstitutivne sednice Skupštine grada Beograda, za 19. februar 2024. godine.

Predlogom dnevnog reda konstitutivne sednice, predviđeno je potvrđivanje mandata odbornika skupštine grada, izbor predsednika Skupštine i postavljenje sekretara.

Takođe, donet je jedan broj upravnih i drugih pojedinačnih akata, koji su neophodni za obavljanje tekućih i neodložnih poslova, od značaja za grad Beograd.

Autor: