AKTUELNO

Grad Beograd raspisao je danas tender za izradu tehničke dokumentacije za izvođenje radova na izgradnji saobraćajnica na lokaciji Makiško polje, rekao je zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

"Odmah nakon završetka projektovanja počinjemo izgradnju pristupnih saobraćajnica. Biće urađeni projekti za petlju na Savskoj magistrali preko koje se omogućava veza sa saobraćajnicom Bore Stankovića, odakle je omogućen pristup depou za metro na Makiškom polju i stanici. Pored petlje, projektovaće se još tri saobraćajnice bulevarskog tipa, ukupne dužine 6,5 kilometara", rekao je Vesić gostujući na TV Hepi.

On je istakao da saobraćajnice treba da uspostave funkcionalnu mrežu koja će omogućiti nesmetan pristup planiranim sadržajima.

"Pored saobraćajnica, projektovaće se i vodovodna mreža dužine 14,8 kilometara, kao i glavni, primarni atmosferski kolektori dužine oko sedam kilometara, sekundarna atmosferska kanalizacija dužine 9,8 kilometara, a sva projektovana hidrotehnička infrastruktura obezbediće odvodnjavanje saobraćajnica, u skladu sa PDR-om dela Makiškog polja", naveo je Vesić.

On je naglasio da je procenjena vrednost izrade tehničke dokumentacije 85 miliona dinara, a rok za završetak projektovanja je osam meseci.

#Makiš