AKTUELNO

Univerzitetski klinički centar Srbije raspisao je tender za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Centra za radiologiju, Centra za stereotaksičnu radiohirurgiju i radioterapiju - MR LINAK (kolokvijalnog naziva Magnetni nož) i nove kompresorske stanice. Vrednost tendera procenjena je na 9 miliona dinara.

Buduća zgrada MR LINAK, odnosno Magnetni nož, nalaziće se u okviru zdravstvenog kompleksa Univerzitetskog kliničkog centra Srbije u Beogradu, pored objekta X-NOŽA i biće povezan sa njim toplom vezom, dok je preko puta tzv. nadzemne bolničke ulice objekat je Gama noža.

Bruto površina objekta MR LINAK i objekta nove kompresorske stanice je 2.200 m².

U novom objektu biće postavljena tri nova aparata: jedan linearni akcelerator MR Linac, jedna magnetna rezonanca (MRI) i jedna kompjuterizovana tomografija (CT) kao i pripreme svih potrebnih tehnnoloških i tehničkih uslova za njihovo funkcionisanje. Potrebne su i prateće prostorije, kao i lekarske ordinacije, ambulante, priprema pacijenata, sanitarne prostorije, čekaonice, svlačionice, tehničke i mašinske prostorije...

U suterenu objekta postavljaju se sva tri aparata, a na gornjim nivoima lekarske ordinacije, konferencijski i trening centar i nemedicinske prostorije.

Prethodna faza ovog projekta obuhvatala je izradu tehničke dokumentacije (UP-a i IDR-a) sa ciljem dobijanja lokacijskih uslova za prostorija MR LINAKA. Lokacijski uslovi su dobijeni u februaru 2021. godine, međutim zbog pandemije COVID-a prioriteti su promenjeni, te su lokacijski uslovi istekli nakon dve godine, dok IDR za MR LINAK više ne ispunjava potrebe krajnjeg korisnika.

Autor: