AKTUELNO

JP Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda objavila je večeras Ugovor za radove na uređenju Trga Republike, prema kome su radovi na rekonstrukciji Trga ugovoreni u neto vrednosti od 768.262.900,91 dinara i sa rokom završetka od 420 dana od uvođenja izvođača u posao.

Radovi na preslaganju kocki na kolovozu oko Trga koji su završeni danas izvedeni su o trošku izvođača radova, a Direkcija već sada raspolaže sigurnim podacima da će cena radova po konačnom obračunu biti niža od ugovorene, saopštio je gradski Sekretarijat za informisanje.

Pre uvođenja u posao izvođač je dostavio bankarske garancije za dobro izvršenje posla u vrednosti od 76,8 miliona dinara, kao i odgovarajuće polise osiguranja, objavljeno je na zvaničnom sajtu Direkcije.

Obaveza izvođača radova bila je i da obezbedi tehničko osoblje i tehnički kapacitet koji će biti angažovani 24 sata za sve vreme realizacije ugovora.

Kvalitet izvedenih radova obezbeđuje se sa dodatnih 76,8 miliona dinara vrednom bankarskom garancijom za otklanjanje nedostataka u garantnom periodu, koja će važiti tri godine.

Na centralnom gradskom trgu dobijen je otvoren i pristupačan prostor prilagođen pešačkim kretanjima. Omogućeno je organizovanje različitih kulturnih i drugih javnih događaja, a istovremeno je trg zadržao i saobraćajnu funkciju.

Foto: Beograd.rs

Rekonstruisana je površina od blizu 1,5 hektara, sa koje je uklonjeno preko 150 žardinjera i betonskih kocki u cilju dobijanja otvorenog multifunkcionalnog i pristupačnog prostora. Na čitavom prostoru trga ugrađene su kamene ploče i kocke različitih dimenzija, kako bi se razdvojile saobraćajne i pešačke površine. Novo javno osvetljenje, osim funkcionalne, ima i dekorativnu namenu, a boje i intenzitet svetla pogodni su za različite manifestacije na trgu.

Na pešačkom delu trga ugrađeno je 4609,60 kvadratnih metara granitnih ploča tipa „Tonalit” i 4383,69 kvadratnih metara kocki od jablaničkog granita.

Na saobraćajnim površinama trga ugrađeno je 4009,81 kvadratnih metara kocki od jablaničkog granita, koji se koristi za uređenje trgova u regionu i kod nas, i čije je poreklo potvrđeno u izveštaju Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Ispod saobraćajnice se nalazi preko jedan metar nosivih slojeva, što omogućava planiranu frekvenciju vozila preko Trga republike.

Za osvetljenje Trga republike ugrađeno je više od sto novih svetiljki, koje su predviđene za rad u sistemu daljinskog upravljanja i kontrole javnog osvetljenja. Nova javna rasveta obezbeđuje osvetljenje platoa, pešačkih staza sa bočnih strana platoa, scensku i dekorativnu rasvetu, osvetljenje Spomenika knezu Mihailu i saobraćajnog poteza Kolarčeva - Makedonska.

Foto: Beograd.rs

Na pešačkim delovima trga zasađeno je 27 novih stabala i zajedno sa već postojećim, tako da se sada na Trgu nalazi 53 stabla na potezu Vasina - Makedonska - Kolarčeva.

Tokom radova restauriran je postament Spomenika knezu Mihailu i četiri kandelabra uz njega. Radovi na čišćenju i konzervaciji same konjaničke skulpture nisu bili predmet ovog ugovora, te se posao obavlja kroz zasebnu javnu nabavku u kojoj je u toku procedura zaključenja ugovora sa odabranim ponuđačem.

Pored 27 kamenih klupa, u krugu trga nalazi se i šest pametnih klupa, koje sadrže solarne panele i dodatne elemente za osvetljenje, punjenje mobilnih telefona i pružanje reklamno-turističkih informacija o lokaciji ili atrakcijama u blizini. Na dve lokacije je predviđeno šest potapajućih stubića koji omogućavaju ulazak na trg vozilima sa dozvolom.

Na Trgu su iscrtane bicklističke staze. Parking za bicikle postavljen je u zoni drvoreda kod Narodnog muzeja, prema uglu sa Vasinom ulicom.

Posebnom obradom granita obeleženo je mesto Kapije, a na delu trga obeleženo je i mesto gde su sahranjivani Crvenoarmejci poginuli u borbi za oslobođenje Beograda 1944. godine.

Foto: Beograd.rs

Tokom uređenja zamenjeno je i rekonstruisano oko 250 metara vodovodnih i kanalizacionih cevi, kao i elektroenergetska i telekomunikaciona mreža.

Projekat rekonstrukcije Trga republike urađen je prema prvonagrađenom radu na urbanističko-arhitektonskom konkursu sprovedenom 2015. godine, a javna nabavka za izvođenje radova sprovedena je sredinom prošle godine. U otvorenom postupku javne nabavke ponude su dostavila dva ponuđača, od kojih je „Strabag” d.o.o. bio povoljniji i sa kojim je zaključen ugovor za uređenje Trga republike, navodi se u saopštenju.

Do kraja godine, Direkcija će sa izvođačem napraviti konačan obračun cene kada se utvrde svi viškovi i manjkovi radova kao i nepredviđeni radovi, navodi se u saopštenju.

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda već sada raspolaže sigurnim podacima da će cena radova po konačnom obračunu biti niža od ugovorene.

#Trg republike

#ugovor

'