AKTUELNO

Jedan od naših običaja je da gorivo skladištimo u kanisterima, ostavljamo u garažama, šupama ili sličnim mestima.

Šta se radi sa takvim zalihama, da li je to ispravno i koliko dugo gorivo može da stoji u uslovima koji su daleko od idealnih, odnosno da li postoji rok trajanja goriva piše revijahak.hr.

- Benzin i dizel gorivo se skladišti u strogo namenskim rezervoarima prema važećim zakonima. Skladištenje u neadekvatnim rezervoarima, osim što ugrožava zdravlje i živote ljudi, može dovesti i do pogoršanja kvaliteta i problema pri korišćenju takvog goriva. Ukoliko se gorivo skladišti u namenskim rezervoarima, koji imaju mogućnost održavanja i drenaže, preporučuje se skladištenje benzina do dve godine, dok se dizel gorivo može čuvati do šest meseci. Do kondenzacije vode u rezervoarima može doći usled velikih razlika u temperaturi okoline, kao i razvoja mikrobiološke kontaminacije.

Dakle, skladištenje goriva u neadekvatnim uslovima može da ga pokvari, a dizel je izloženiji.

U naftnim kompanijama, razumljivo, ne žele da spekulišu u kakvim rezervoarima ćete čuvati gorivo, ali relevantne informacije govore da je rok trajanja goriva u kanisterima svega nekoliko meseci. Neki ugljovodonici isparavaju iz goriva, a neki reaguju sa kiseonikom iz vazduha - što, pretpostavljate, nije dobro...

Dakle, ako vam nije neophodno, nemojte praviti zalihe goriva u garažama, to je lako zapaljiv materijal, a i stajanje utiče na njegov kvalitet.