AKTUELNO

Alternator je električni generator koji električnom energijom puni sve uređaje u automobilu, uključujući i akumulator.

Generator se ponaša kao mala elektrana koja daje struju onda kada je ona vozilu potrebna. Postoje dve vrste generator: dinamo i alternator.

Dinamo je generator jednosmerne, dok je alternator generator naizmenične struje. Većina savremenih automobila ima alternatore, odnosno generatore naizmenične struje, pošto su oni jači i pri veoma malom broju obrtaja daju električnu energiju kojom se puni akumulator. Da bi se akumulator napunio, potrebna mu je jednosmerna struja, zbog čega alternator ima usmerivač koji naizmeničnu struju pretvara u jednosmernu.

Problemi sa alternatorom nisu retki, a na instrument tabli postoji lampica koja svetli kada imamo problema sa tim delom. Ako se ona upali, to je znak da je motor u opasnosti. To znači da bi auto mogao uskoro da stane, odnosno da će se na motoru pojaviti manji ili veći kvar.

U nekim slučajevima to može da bude sasvim bezazlen kvar, kao što je npr. običan kontakt, što se može lako rešiti. Ipak, u najtežim slučajevima, može da dođe do potpunog prestanka rada alternatora, jer bez njega akumulator može strujom da napaja automobile samo još neko kraće vreme. A kada se lampica upali, može doći i do pucanja remena koji je pokretač alternatora, što takođe može da izazove veliki problem, piše Silux.

Foto: Pixabay.com

Osim remena, čest je i kvar koga prouzrokuje regler alternatora, najčešće zbog istrošenosti četkica, ali i kvara u elektronskom delu reglera. Kvar na regleru alternatora lako može da se primeti, jer zbog njega u kabini može da se pojavi jak miris kiseline.

Tada treba otvoriti poklopac motora i proveriti gornju površinu akumulatora. Ako je ona vlažna, znači da kiselina izlazi iz akumulatora jer je punjenje prejako. Regler je odgovoran za pravilno punjenje akumulatora, pa je u ovom slučaju potrebno i njega zameniti. Kvar na alternatoru može da se pojavi i kada se lampica upali samo prilikom paljenja, a kasnije, kada motor proradi, ona se ugasi.

Uz sve to, pre nego što se se ikakav kvar dogodi, dobro je izvesti različita merenja. Na primer, dobro je posebnim uređajem (koji može da se kupi) ili kod automehaničara, izmeriti napon akumulatora. Napon mora da bude između 13,5 i 14 V. Treba ga meriti dok motor radi, ali i u samom trenutku paljenja, jer ako padne ispod 10 V to je znak da je sam akumulator pri kraju. Kada postoje oscilacije u naponu na samom akumulatoru, to je znak da ni alternator, takođe, ne radi dobro i da se na njemu pojavio kvar.

I sam alternator može da se ispita. Kod ispitivanja, alternator treba dovesti na radnu temperaturu od 25 stepeni, potom isključiti motor i odvojiti minus pol akumulatora od mase. Zatim na provodnik od B+ priključka treba staviti štipaljku ampermetra, a između priključka B+ i mase treba staviti voltmetar.

Nakon toga treba odvojiti regler od alternatora, vratiti vezu sa negativnog pola akumulatora i nakon toga spojiti izvod D+ i DF na alternatoru. Potom treba dati kontakt i uključiti duga svetla, i proveriti da li svetli kontrolna lampica. Nakon toga, treba pokrenuti motor i lampica bi trebalo da se ugasi. Potrebno je lagano povećavati broj obrtaja motora dok i sam alternator ne postigne isto.

Kada je alternator ispravan, ampermetar će pokazivati nominalnu struju blizu vrednosti od 2/3 Imax.

#Automobil

#alternator