KONTAKTPink International d.o.o.

Neznanog junaka 1, 11000 Beograd, Srbija

Telefon: 011 3063 527

Redakcija: webredakcija@pink.rs

PR:

Jana Filipović jana@rtvpink.rs

Maša Vujović masa.vujovic@pink.co.rs