AKTUELNO

Ako se do sada niste upoznali sa superiornim efektom alfa lipoinske kiseline, vreme je. Alfa lipoinska kiselina je organsko jedinjenje koje u svojoj strukturi poseduje i molekul sumpora. Humani organizam ima sposobnost da sintetiše alfa lipoinsku kiselinu na nivou mitohondrija, stoga pripada grupi takozvanih neesencijalnih nutrijenata, iako bi se zbog njenih pojedinih efekata u organizmu moglo reći da podseća na vitamine.

Alfa lipoinska kiselina se u organizmu sintetiže u maloj količini, pa je kod velikog procenta populacije na nivou ispod optimalnog, takodje nivo alfa liponske kiseline u organizmu se smanjuje sa starenjem. Zbog toga se organizam snabdeva adekvatnom količinom alfa lipoinske kiseline putem ishrane i suplementacijom.

Uloge alfa lipoinske kiseline u organizmu

Antioksidativni efekat- zaštita ćelija od oksidativnog stresaSlobodni radikali su hemijske supstance koje normalno nastaju u metaboličkim procesima u organizmu. Ukoliko produkcija slobodnih radikala nadmaši antioksidativnu zaštitu dolazi do oksidativnog stresa tj. do oštećenja ćelija i tkiva od strane slobodnih radikala.

Alfa lipoinska kiselina predstavlja idealan antioksidans jer poseduje spobosnost neutralizacije različitih vrsta slobodnih radikala podjednak u hidrofilnoj i lipofilnoj sredini. Što zapravo znači da alfa lipoinska kiselina ostvaruje antioksidativni efekat unutar ćelija i tkiva ali i u međućelijskom prostoru.I to nije sve…

Pored sposobnosti neutrazilacije slobodnih radikala, alfa lipoinska kiselina poseduje sposobnost regeneracije drugih antioksidanasa. Da bi neutralisali slobodne radikale, vitamini poput vitamina C moraju da daju jedan slobodan elektron. Davanjem elektrona, prelazi u oksidovanu formu koja nema antioksidativnu aktivnost.

Da bi ovaj molekul Vitamina C ponovo funkcionisao kao antioksidans on mora preći u redukovanu formu preuzimanjem elektrona. Za ovaj proces ponovne aktivacije, vitaminu C potrebni su drugi antioskidansi. Vitamini C i E, kao i glutation ključni su antioksidansi za odbranu organizma od oksidativnog stresa i mogu se iznova reciklirati iz oksidovane u redukovanu formu. Zbog sposbnosti regeneracije ovih vitamina, alfa liponska kiselina je esencijalna u borbri protiv oksidativnog stresa.

Doprinosi normalnom metabolizmu glukoze

Veliki broj kliničkih studija pratio je efekat alfa liponske kiseline na metabolizam glukoze. Alfa lipoinska kiselina predstavlja važan faktor koji ima uticaj na metabolički proces konverzije glukoze u energiju. Pokazano je da doprinosi smanjenju insulinske rezistencije, tako što doprinosi ubrzanju preuzimanja glukoze iz krvi u mišćno i masno tkivo.

Foto: Promo/Bivits

Pored ubrzanja preuzimanja glukoze u mišićne ćelije alfa lipoinska kiselina ostvaruje efekat i na povećanje iskoristljivosti glukoze, stimulacijom enzimskog kompleksa koji je uključen u proizvodnju energije na nivou ćelija. Takodje, pokazano je da primena alfa lipoinske kiseline doprinosi smanjenju rizika za razvoj komplikacija dijabetesa melitusa. Klinički je dokazano da primena alfa lipoinske kiseline smanjuje progresiju i olakšava simptome oštećenja nerava, i smanjuje rizik za razvoj dijabetesne neuropatije i doprinosu smanjenju bola kod već prisutne dijabetesne neuropatije.

Doprinosi zdravlju nervnog sistema i održavanja normalne kognitivne funkciji

Starenje je praćeno povećanom produkcijom oksidativnog stresa na nivou nervnog sistema. Zbog svog intenzivnog metabolizma, dolazi do veće produkcije slobodnih radikala u neuronima koji vremenom postaju veoma osetljivi na oksidativni stres. Pokazano je da zbog svog snažnog antioksidativnog i antizapaljenskog efekta alfa lipoinska kiselina ima značajnu ulogu u zaštiti nervnih ćelija od oksidativnog stresa i oštećenja.Kliničke studije potvrdjuju pozitivan efekat alfa lipoinske kiseline:

• Na sprovodjenje nervnih impulsa i stimulaciju signalnih puteva vezanih za proces stvaranje memorije.• Alfa lipoinska kiselina smanjuje progresiju oštećenja koja dovode do gubitka memorije kao i oštećenje nerava.• Dokazano je da alfa lipoinska kiselina utiče na smanjenje bola i drugih nervnih senzacija poput osećaja trnjenja i mravinjanja prilikom oštećenja nerava

Antizapaljenski efekat

Pored snažnog antioksidativnog efekta, pokazano je da alfa lipoinska kiselina poseduje i antiinflamatorni efekat. Klinička istraživanja pokazuju da alfa lipoinska kiselina doprinosi smanjenju nivoa pojedinih supstanci koja nastaju u toku zapaljenja poput CRP (C reaktivnog proteina) i IL6 (interleukina-6).

Doprinos alfa lipoinske kiseline zdravlju srca i krvnih sudovaAlfa lipoinska kiselina zbog svog snažnog antioksidativnog efekta doprinosi smanjenju nivoa oksidativnog stresa koji je povezan za povećanim rizikom za razvoj kardiovaskularnih bolesti. Osim toga, dokazano je da alfa lipoinska kiselina ima pozitivan uticaj na funkciju i elastičnost endotela krvnih sudova, ali kako najnovije studije sugerišu ostvaruje i pozitivan efekat na regulaciju nivoa triglicerida i holesterola u krvi.

Alfa lipoinska kiselina predstavlja idealan antioksidans jer poseduje spobosnost neutralizacije različitih vrsta slobodnih radikala podjednak u hidrofilnoj i lipofilnoj sredini. Što zapravo znači da alfa lipoinska kiselina ostvaruje antioksidativni efekat unutar ćelija i tkiva ali i u međućelijskom prostoru.I to nije sve…

Antizapaljenski efekat

Pored snažnog antioksidativnog efekta, pokazano je da alfa lipoinska kiselina poseduje i antiinflamatorni efekat. Klinička istraživanja pokazuju da alfa lipoinska kiselina doprinosi smanjenju nivoa pojedinih supstanci koja nastaju u toku zapaljenja poput CRP (C reaktivnog proteina) i IL6 (interleukina-6).