AKTUELNO

Veruje se da u svetu ima najmanje 50 miliona ljudi obolelih od Alchajmerove bolesti ili drugih tipova demencije, a sada je odobren lek koji bi mogao da im pomogne!

Nakon 20 godina istraživanja odobren je prvi novi lek protiv Alchajmerove bolesti u Sjedinjenim Američkim Državama.

Lek nazvan Adukanumab cilja osnovni uzrok Alchajmerove bolesti - demenciju, umesto uobičajenog delovanja na simptome.

Nakon Amerike, planirana je upotreba leka i u Velikoj Britaniji, gde je najmanje 100.000 ljudi pogodno za terapiju. Ipak, odobrenje britanskog regulatora moglo bi potrajati više od godinu dana.

Adukanumab cilja na amiloid, protein koji stvara abnormalne čvorove u mozgu ljudi obolelih od Alchajmera, koji mogu oštetiti ćelije i pokrenuti demenciju, uključujući probleme sa pamćenjem i razmišljanjem.

Američka agencija za hranu i lekove navela je da postoje dokazi da adukanumab smanjuje amiloidne beta pločice u mozgu i tako pomaže u lečenju pacijenata, prenosi BBC.

U martu 2019. godine zaustavljena su međunarodna ispitivanja adukanumaba u kasnoj fazi, koja su obuhvatila oko 3.000 pacijenata, kada je analiza pokazala da kao mesečna infuzija nije pomogao u usporavanju pogoršanja pamćenja i razmišljanja ništa više od lažnog leka.

Ali, kasnije te godine američki proizvođač Biogen analizirao je više podataka i zaključio da su veće doze adukanumaba značajno usporile kognitivni pad.

#Alchajmerova bolest