AKTUELNO

Južna Koreja će ponovo razmotriti svoj plan za povećanje maksimalnog nedeljnog radnog vremena na 69 sati, nakon što su milenijalci i generacija Z odbili ideju koju mnogi vide kao uništavanje zdravog balansa između posla i privatnog života.

Kancelarija predsednika poslala je instrukcije relevantnim agencijama da preispitaju planove o trenutnih 52 radna sata i "komuniciraju bolje sa publikom, pogotovo sa generacijom Z i milenijalcima" prenosi Yahoo.

Ovaj potez bi se mogao posmatrati kao povlačenje južnokorejske vlade.

Administracija predsednika je nastojala da podigne gornju granicu, rekavši da će to omogućiti poslodavcima veću fleksibilnost da duže drže svoja vrata otvorena, kako bi ispunili zahteve tokom perioda najveće aktivnosti. Takođe je dizajniran da pomogne radnicima da rezervišu više sati koji bi mogli da iskoriste za slobodno vreme u periodima koji im odgovaraju.

Ali sindikati su rekli da bi predlog doveo do više vremena na poslu i da bi umanjio napredak koji je zemlja postigla u smanjenju prosečnog radnog vremena. Inače radno vreme u Južnoj Koreji se svrstava u jedno od najdužih u razvijenom svetu.

Zaposleni su u 2021. godini u proseku radili 1.915 sati što je 199 sati više u odnosu na prosek među članicama Organizacije za ekonomsku saradnju i oko 33% više nego u Nemačkoj.

Takođe, ovo se kosi sa odlukom mnogih kompanija u svetu, koje su uvele ili planiraju da uvedu četvorodnevnu radnu nedelju.

Ministarstvo rada predložilo je prošle nedelje da se revidira trenutni sistem od 52 sata radne nedelje na mesečnoj, tromesečnoj i godišnjoj osnovi, koji bi mogao da dozvoli da se sati povećaju tokom vršnih perioda.

Očekivalo se da će revidirani predlog zakona biti podnet parlamentu već u junu.

Dugi sati na poslu navode se i kao jedan od faktora zašto se Južna Koreja suočava sa jednom od najnižih stopa fertiliteta na svetu.

Autor: