AKTUELNO

Srpska pravoslavna crkva danas slavi Svetog Pavla Ispovednika i Prepodobnog Varlama Hutinskog.

Sveti Pavle Ispovednik patrijarh Carigradski

Kada blaženi Aleksandar patrijarh ležaše na samrtnoj postelji, pitahu ga ožalošćeni verni, koga ostavlja posle sebe za arhipastira stadu slovesnom Hristovom? Tada im bolesni patrijarh reče: "ako želite imati pastira, koji će vas učiti i koji će vam vrlinama sijati, izaberite Pavla; ako li želite imati samo ličita čoveka i spolja ukrašena, izberite Makedonija”. Narod izabra Pavla. No to ne bi pravo jereticima arijevcima, i ne bi pravo caru Konstanciju, koji u to vreme beše u Antiohiji.

I uskoro Pavle bi nizložen, i zajedno sa sv. Atanasijem Velikim izbeže u Rim, gde ih obojicu papa Julije i car Konstans lepo primiše i u njihovoj pravoslavnoj veri podržaše. Po pismu cara Konstansa i pape bi Pavle vraćen na svoj presto, ali kad umre car Konstans, arijevci digoše glavu, i proteraše patrijarha pravoslavnog u Kukuz u Jermeniji. U progonstvu sv. Pavle služeći jedanput sv. liturgiju bi napadnut od arijevaca i udavljen omoforom, 351. god. U vreme cara Teodosija 381. god. mošti njegove prenesene u Carigrad, a 1236. god. u Veneciju, gde se i sad nalaze. Njegovi ljubljeni klirici i sekretari Markijan i Martirije postradaše uskoro posle svoga patrijarha.

Prepodobni Varlam Hutinski

Prepodobni Varlam Hutinski čudotvorac. Rođen i vaspitan kao hrišćanin u velikom Novgorodu. Po smrti svojih roditelja zamonaši se i predade teškom podvigu. Osnova manastir na obali reke Volhove, na mestu gde mu se pokaza svetlost nebeska. Za života i po smrti veliki čudotvorac, prozirući u tajne ljudske, izgoneći duhove nečiste, i lečeći sve bolesti na ljudima. Sluga kneza Vasilija Vasiljeviča beše teško bolestan, te umoli da ga odnesu na grob sv. Varlama.

Još naredi, da ako bi uz put i skončao, da ga mrtva nose k svetitelju. Tako se i dogodi. On umre na putu, i odneše ga mrtva u manastir, gde ožive, i ustade, i pokloni se grobu svetitelja. 1471. god. car Ivan Grozni naredi, da otkopaju grob svetitelja. Tek što su počeli otkrivati, digne se plamen iz groba i bukne uza duvarove crkve. Car se toliko uplaši, da pobegne iz hrama, i u hitnji zaboravi svoj štap, koji se i do dan danas čuva kraj groba svetiteljeva. U spomen ovoga čuda praznuje se sv. Varlam ponovo u petak posle Nedelje Svih Svetih.

Spomen padanja pepela iz vazduha

Ovo se dogodi u Carigradu 472. god. za vreme cara Lava Velikog i patrijarha Genadija.

#Sveti Pavle Ispovednik