AKTUELNO

Nikola Tesla je napravio je bezbroj misterioznih eksperimenata, ali je on sam bio sasvim druga misterija. Skoro svi genijalni umovi imaju određenu opsesiju. Nikola Tesla je imao prilično veliku!

Tri puta je hodao oko bloka pre nego što uđe u zgradu, čistio bi svoje tanjire sa 18 salveta, živeo je u hotelskim sobama samo sa brojem koji je deljiv sa 3. On bi pravio kalkulacije po pitanju stvari u njegovom neposrednom okruženju kako bi se uverio da je rezultat deljiv sa 3, i svoje izbore je bazirao na tim rezultatima. On bi radio sve u setovima od po 3.

Ako biste znali veličanstvenost trojke, šestice i devetke, imali biste ključ univerzuma - govorio je Tesla.

Njegova opsesija su bili brojevi 3, 6 i 9 i tvrdio je da su izuzetno važni, ali niko nije slušao.

On je čak izračunao tačke čvorova oko planete, povezane sa ciframa 3, 6 i 9! Ali zašto baš ovi brojevi? Šta je Nikola Tesla pokušavao da objasni svetu?

Prvo, moramo da razumemo da mi ne stvaramo matematiku, već je otkrivamo. To je univerzalni jezik i zakon. Bez obzira na to gde ste u univerzumu, 1+2 će uvek biti 3! Sve u univerzumu se pridržava ovog zakona!

Postoje obrasci koji se prirodno dešavaju u univerzumu, obrasci koje smo otkrili u životu, galaksijama, formacijama zvezda, evoluciji, i gotovo svim prirodnim sistemima. Neki od ovih obrazaca su “Zlatni presek” i “Sveta Geometrija”.

To je jedan zaista važan sistem kojem se, očigledno, potčinjava priroda, to je “binarni sistem“ čiji model funkcioniše tako što se počinje od jednog i nastavlja sa dupliranjem brojeva. Ćelije i embrioni se razvijaju po ovom svetom šablonu: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256…

Veličanstvenost broja 9!

Recimo da postoje dve suprotnosti, nazovite ih svetlost i tama, ako hoćete. One su kao Severni i Južni magnetni pol. Jedna strana je 1, 2 i 4, druga strana je 8, 7 i 5. Baš kao i struja, sve u univerzumu je protok između dve polarne strane, kao zaljuljano klatno: 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2… (i ako zamislite pokret, to je nešto poput simbola za beskonačnost).

Međutim, sa ovim dvema stranama upravljaju 3 i 6. 3 upravlja sa 1, 2 i 4, dok 6 upravlja sa 8, 7 i 5, a ako pažljivo pogledate ovaj obrazac, on postaje još više zapanjujuć: 1 i 2 jednako je 3,  2 i 4 jednako je 6, 4 i 8 jednako je 3, 7 i 8 jednako je 6,  7 i 5 je 3, 5 i 1 jednako je 6, 1 i 2 jednako je 3 … Ista ta slika u širem obimu je zapravo 3, 6, 3, 6, 3, 6…

Ali čak i ovim dvema stranama, 3 i 6, upravlja 9, što je spektakularno. Ako pažljivo pogledate na obrazac 3 i 6, shvatićete da je 3 i 6 jednako 9, 6 i 3 jednako je 9, svi brojevi zajedno su jednako 9, u oba slučaja i ako se isključe ili uključe 3 i 6! Dakle, 9 označava jedinstvo obe strane.

Devet je sam univerzum! Vibracija, energija i frekvencija! 3, 6 i 9!

Ako želite da otkrijete tajne univerzuma, razmišljajte u smislu energije, frekvencije i vibracije. – Nikola Tesla

Postojji dublja filozofska istina u ovome! Zamislite šta možemo da uradimo, ako primenimo ovo sveto znanje u svakodnevnoj nauci…

Toga dana, kada nauka počne da izučava ne-fizičke pojave, postići će veći napredak u jednoj deceniji nego za sve prethodne vekove njenog postojanja – Nikola Tesla.

#Broj

#Nikola Tesla

#Tajna

'