AKTUELNO

Vlada Srbije odlučila je danas da se za 5 odsto povećaju plate sudija i tužilaca u 2018. godini, saznaje Tanjug.

Naime prvim planom budžeta za 2018. godinu, u delu koji se tiče pravosuđa, sudije i tužioci nisu bili planirani za povećanje plata od 10 odsto kao ostali budžetski korisnici.

Nakon što su reagovala strukovna udruženja, kao i najviši sudijski i tužilački organi Državno veće tužilaca i Visoki savet sudstva, Vlada Srbije je donela odluku na današnjoj sednici da se sudijama i tužiocima povećaju plate za pet odsto.

Udruženje tužilaca Srbije pozdravilo je ovu odluku jer se na taj način kako je rečeno Tanjguu "ojačava finansijska samostalnost sudija i tužilaca".

#Sudija

#Tužilaštvo

'