AKTUELNO

Figurina nađena nedavno na lokalitetu Vitkovačko polje, stara oko 6 hiljada godina zuzetno je regionalno arheološko otkriće koje može da osvetli još uvek postojeće arheloške nepoznanice , ocenjuje Vera Bogosavljević, kustos zbirke za mlađi neolit i eneolit u Narodnom muzeju u Beogradu najnovije otktiče na lokalitetu Vitkovačko polje

Figurina od pečene gline staru oko 6.000 godina pronašla je pre dva dana , četiri kilometara od Aleksandrovca Sanja Crnobrnja - Krasić viši kustos Zavičajnog muzeja Župe i uz monitoring kolega iz Kruševca i Beograda zbog izgradnje lokalne kanalizacije.

Arheolog Vera Bogosavljević - Petrović napominje da je reč o izuzetnom regionalnom arheološkom otkriću koje može da osvetli još uvek postojeće arheloške nepoznanice kao što je osvetljavanje pojma komunalni prostor u poznom neolitu. - Figurina nađena nedavno na lokalitetu Vitkovačko polje može da predstavlja Veliku boginju majku ili Božanstvo sa maskom, ali je pre svega odraz svega onoga što je simbolizovalo čoveka tog peroda istorije - rekla je Bogosavljević.

- Tada su prve životinje pripitomljenje i prve biljke uzgajane, pravili su se prvi premeti od metala...Figurina otkriva tragove urbanizacije naselja na jugu Srbije u doba poznog neolita koji se često naziva Vinčanska kultura. Neka od velikih naselja imaju koncentrisane i organizovane tipove kuća - kaže Bogosavljević i ističe da je na Vitanovačkom polju otvoren uzan prostor jer su istraživanja dosezala samo potrebe investitora u kanalima koji su široki svega 70 santimetara.

- Zadatak arheologije posla ovakvog otkrića je da u daljim istraživanjima otkrije da li je figurina nađena unutar kuće ili u nekom pouotvorenom prostoru veće grupe ljudi jer bi nam to dalo širu sliku načina života žitelja te zajednice u to doba - kazala je Bogosavljević i dodala da treba dobro analizirati ovo arheloško otkriće jer postoje figurine iz tog perioda koje su vrlo personalizovane i izražavaju bol ili radost.

Figurina je proizvod, objašnjava ona, zajednice koja je u velikoj meri vladala metalurgijom tog doba... koja je imala razvijena naselja i mrežu razmene sirovina. Takva društva su uzimala od drugih sirovine i treba otkriti kome zapravo figurina pripada. Ko je njen autor i da li je razmenjena za nešto

Bogosavljevoć smatra da figurina može biti i simbol okupljanja ljudi tog vremena.

- Predpostavljam da će se u narednom periodu na lokalitetu Vitanovačkog polja odvijati osmišljeno iskopavanje jer je neophodno analizirati okolnosti u kojima je argheolog došao do Figurine. Važno je imati dobre projekte koje treba ponuditi ministarstvu kulture i informisanja koja moraju da ponude perspektivu celovitosti i izdvoje naučni interes - kazala je Bogosavljević.

Otkriće predstavlja četvrtu monumentalnu figurinu nađena na lokalitetu i prvu nakon 1969,kada su arheolozi pronašli čuvene antopomorfne skulpture "Lejdi of Aleksandrovac", "Venus de Župa", "Madam de Vitkovo",kao i veneru - "Madam de Venčac".

#Arheologija

#Istorija

'