AKTUELNO

Litijum je ključna sirovina za baterije električnih vozila, a vlade širom sveta nude masivne subvencije i izrađuju regulative kako bi privukle investicije u oblasti rudarstva ovog metala, njegovu preradu u upotrebljive hemikalije i izgradnju gigafabrika.

U potencijalnom odstupanju od regulativa Evropske unije, britanska Izvršna agencija za zdravlje i bezbednost na radu (HSE) nedavno je obavestila industriju da "trenutno nije predložena obavezna klasifikacija i označavanje" za litijum-karbonat, hlorid i hidroksid - ključne supstance koje se koriste u baterijama električnih vozila. Britanski regulator za bezbednost na radu dodao je da bi svaka klasifikacija litijumskih hemikalija kao toksičnih zahtevala dalje razmatranje.

Ovo je značajna vest za britansku elektromobilnu industriju, jer se očekuje da će potražnja za električnim vozilima i baterijama rasti u skladu sa globalnim trendom ka održivijim prevoznim sredstvima. Očigledno da mnoge zemlje ubrzano investiraju u litijumsku proizvodnju.

Da li je Srbija prokockala svoju šansu?

#litijum