AKTUELNO

Pravo glasa na predsedničkim izborima 19. marta imaju 542.154 birača, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

Pravo glasa na parlamentarnim izborima 2020. imalo je 540.026 birača.

Uvid u birački spisak, birač može ostvariti lično, na šalterima područnih jedinica i filijala za upravne poslove, državljanstvo i strance MUP-a, svakim radnim danom - od ponedeljka do petka, u terminu od osam do 14 sati, uz važeću ličnu kartu ili putnu ispravu (pasoš), osim u Područnoj jedinici za upravne poslove, državljanstvo i strance Podgorica, gde se uvid u birački spisak, na navedeni način, može ostvariti u periodu od osam do 17 sati.

Iz MUP-a napominju da će područne jedinice i filijale za upravne poslove, državljanstvo i strance u svim opštinama, na dan izbora u nedjelju, 19. marta raditi u periodu od sedam do 20 časova, kako bi građani bili u mogućnosti da preuzmu identifikaciona dokumenta, za čije izdavanje su zahtev podneli u prethodnom periodu.

Birač može izvršiti uvid u birački spisak direktno i putem internet portala www.biraci.me. Na tom portalu, građanin unosom broja lične karte ili putne isprave može proveriti da li je u biračkom spisku i na kojem biračkom mestu glasa.

Birači koji poseduju elektronsku ličnu kartu izdatu nakon 30. marta 2020, uvid u birački spisak mogu izvršiti direktno i preko internet portala e.servis.mup.gov.me, upotrebom sertifikata za elektronsku identifikaciju koji je ugrađen u elektronsku ličnu kartu.

MUP napominje da je, kako bi građanin bio u mogućnosti izvršiti uvid u birački spisak na opisan način, neophodno prethodno izvršiti aktivaciju sertifikata u elektronskoj ličnoj karti. Uputstvo o načinu aktiviranju sertifikata nalazi se na internet stranici ca.elk.gov.me.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je uoči predsedničkih izbora oformilo ko-centar sa jedinstvenim brojem 19820. Pozivanjem ovog broja i saopštavanjem ličnih podataka (ime i prezime, datum rođenja i ime roditelja) ili jedinstvenog matičnog broja, građanin će od operatera dobiti informaciju o tome da li je upisan u birački spisak i na kojem biračkom mjestu glasa. Jedinstveni broj 19820 je besplatan i dostupan za sve korisnike mobilne i fiksne telefonije u Crnoj Gori.

Kol-centar MUP-a radiće svakog dana počev od petka, 10. marta, u terminu od osam do 20 časova, dok će u nedjelju, 19. marta, raditi u periodu od sedam do 20 sati.

Takođe, građani će pozivanjem tog broja moći i da prijave eventualne nepravilnosti vezane za izborni proces.

Autor: