AKTUELNO

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojjo je danas Predlog zakona o izmenama zakona o akcizama, kojim se ukidaju akcize na naftne derivate u trajanju od šest meseci.

Zakon je razmatran po hitnoj proceduri, a podržao ga je 31 parlamentarac, protiv niko nije glasao, a jedan je bio uzdržan.

Odlukom su ukinute akcize na dizel gorivo, petrolej, bezolovni benzin, lož ulje, tečni naftni gas za pogon motornih vozila, biogoriva i biotečnosti.

Da bi zakon stupio na snagu, potrebno je da ga potvrdi Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, a ukoliko se to desi doći će do pada cena svih naftnih derivata.