AKTUELNO

Na plaži Stara Mokošica u Dubrovniku došlo je do kratkotrajnog zagađenja mora fekalnog porekla.

Prema obaveštenju Zavoda za javno zdravlje Dubrovačko-neretvanske županije od 10. juna 2021. godine, tokom drugog ispitivanja kvaliteta mora prema Programu utvrđivanja kvaliteta mora na plažama Dubrovačko-neretvanske županije 2021. godine, utvrđeno je da rezultati analize mora Mokošica u Dubrovniku, uzorkovani 9. juna 2021. godine, premašuju granične vrednosti za mikrobiološki indikator Escherichia coli.

Foto: Pixabay.com

– U skladu sa Uredbom o kvalitetu mora za kupanje, čl. 23. i 24., uzorkovanje mora će se ponavljati do prestanka zagađenja. Zagađenje je prijavljeno Inspekciji za zaštitu životne sredine i drugim nadležnim inspekcijama. S obzirom na to da uzorak mora na plaži Stara Mokošica ne ispunjava zahteve Uredbe zbog zagađenja fekalnog porekla, ne preporučuje se kupanje do daljeg – javlja Dubrovačko-neretvanska županija.