AKTUELNO

Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima RS, koji je danas usvojen na sednici Narodne skupštine RS, uređen je saobraćaj električnih trotineta i drugih sličnih uređaja.

Time je Republika Srpska prva u regionu koja je počela sa uređenjem saobraćaja električnih trotineta.

Propisano je da je lako lično električno vozilo - električni trotinet, električni skejtbord, haverbord, segvej i slično vozilo na točkovima koje se delimično ili potpuno koristi kao motorno vozilo za prevoz jednog lica i da se kreće maksimalnom brzinom do 25 km/h.

Foto: Pixabay.com

Ova vozila razvrstavaju se u četiri klase. Novim nacrtom zakona predviđeno je da se propisi iz oblasti bezbednosti saobraćaja, kojima je uređeno kretanje pješaka, primenjuju i na osobu koja koristi lako lično električno vozilo klase 1 i klase 3, odnosno maksimalne brzine do šest km/h, a onaj ko koristi ovakvo vozilo, obavezan je da poseduje identifikacionu potvrdu za lako lično električno vozilo kojim se kreće.

Propisi iz oblasti bezbednosti saobraćaja kojima je uređen saobraćaj bicikala primjenuju se i na lice koje koristi lako lično električno vozilo klase 2 i klase 4, odnosno maksimalne brzine do 25 km/h.

Osoba koja ga koristi obavezna je da poseduje identifikacionu potvrdu za električno vozilo, ima više od 14 godina, poseduje potvrdu o poznavanju propisa i za vreme vožnje nosi na glavi zakopčanu zaštitnu kacigu.