AKTUELNO

Počela je letnja sezona i ove godine će veliki broj putnika iz Srbije odmor provesti u organizaciji turističkih agencija. Prema podacima iz Jute, od oko milion putnika koji odmor provedu u Grčkoj, čak 70 odsto tamo ide preko agencije, a ostatak samostalno.

Najveći izazov organizatora putovanja je da sve protekne u redu, ali se dešava i da bude propusta i da putnici ne budu zadovoljni pruženom uslugom. Ovih dana udruženje Juta je počelo da informiše putnike kako se rešavaju takvi nesporazumi i problemi i na koji način najlakše mogu da ostvare svoja prava. U slučaju da imaju problem sa agencijom na destinaciji, pre svega je, kako savetuju pravnici Jute, važno da se odmah uputi prigovor predstavniku agencije sa molbom da se problemi reše na licu mesta.

Posle povratka sa putovanja imate pravo da uložite prigovor agenciji u roku od 15 dana od povratka sa putovanja. Prigovor može biti uložen usmeno ili pismeno (preporuka je pismeno). Agencija je dužna da vam odgovori na prigovor u roku od osam dana od prijema prigovora – navode u Juti.

Ukoliko, kako objašnjavaju, organizator putovanja ne odgovori u predviđenom roku ili putnik nije zadovoljan odgovorom, on može da pokrene postupak u turističkoj inspekciji, koja je jedina nadležna da kontroliše i nadzire rad organizatora putovanja.

Napominju da inspekcija kontroliše samo zakonitost poslovanja agencije i nema mogućnost da utvrđuje i nalaže isplatu nadoknade putnicima zbog pretrpljene štete ili neadekvatno pružene usluge. Osim inspekcije, putnik u slučaju da mu agencija ne odgovori u predviđenom roku ili nije zadovoljan odgovorom može da pokrene arbitražni postupak.

Foto: Pixabay.com

Tokom tog postupka se utvrđuju sve relevantne činjenice i donosi odluka o eventualnoj naknadi materijalne štete koju je putnik pretrpeo ili se umanjuje cena aranžmana zbog nekvalitetne usluge, kažu u ovom udruženju turističkih organizacija. Inače, putnici bi trebalo da imaju u vidu i to da u ovom slučaju može da se pokrene postupak pred sudom opšte nadležnosti radi potraživanja nematerijalne štete.

Jedno od vrlo čestih prigovora koje putnici ostavljaju agencijama je to da su, na primer, dobili drugačiji smeštaj od onoga koji je ugovoren. Iz Jute navode da je, kada je reč o kvalitetu smeštaja, agencija dužna da putniku obezbedi kvalitet i vrstu usluge onako kako je to predviđeno u ugovoru i programu putovanja.

Ukoliko je, na primer, u ugovoru predviđeno da apartman bude na prvom spratu, a putnici su smešteni u prizemlju, potrebno je po završetku putovanja u roku od 15 dana podneti prigovor agenciji. Prigovor se podnosi u pisanoj formi sa navodima i dokazima o neadekvatno pruženoj usluzi posle čega se sa agencijom dogovaraju u vezi s naknadom materijalne štete zbog neadekvatno pružene usluge. To važi ukoliko je u ugovoru predviđena određena smeštajna jedinica, odnosno sprat – objašnjavaju iz Jute.

I u ovom slučaju ako putnik ne postigne sporazum sa agencijom ili mu ona ne odgovori u roku od osam dana, pokreće se arbitražni postupak za naknadu štete, odnosno smanjenje ugovorene cene usled nekvalitetno ili nepotpuno izvršene usluge obuhvaćene programom putovanja.

Autor: Aleksandra Aras