AKTUELNO

Turska sledi stroga uputstva za zdravlje i sigurnost.

Turska je najavila da pokreće program registracije vakcinisanja za zaposlene u turizmu u koordinaciji s Ministarstvom kulture i turizma, Ministarstvom zdravlja i Turskom agencijom za promociju i razvoj turizma (TGA). Program je pokrenut u okviru “Programa certifikacije sigurnog turizma“ kako bi poželeli dobrodošlicu međunarodnim putnicima u predstojećoj turističkoj sezoni i osigurali zdravlje i sigurnost zaposlenih u turističkom sektoru i svojih gostiju, koji su i dalje njihov najveći prioritet.

Od pokretanja programa certifikacije sigurnog turizma u junu 2020. godine, Turska sledi stroga uputstva za zdravlje i sigurnost i preduzima sve potrebne korake kako bi osigurala da i dalje bude sigurna turistička destinacija. Nakon otvaranja turističke sezone, Ministarstvo kulture i turizma započelo je rad na uključivanju zaposlenih u turističkom sektoru u program vakcinacije kako bi osiguralo da turističke usluge u zemlji ostanu otvorene tokom cele godine. Program vakcinisanja pažljivo će se sprovoditi u koordinaciji s Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom rada. U okviru programa, vakcinisaće se pre svega zaposleni u smeštajnim objektima, restoranima, turističkim agencijama, kao i turistički vodići, koji su registrovani u okviru “Programa certifikacije sigurnog turizma”.

U zajedničkoj saradnji, Ministarstvo kulture i turizma i Ministarstvo zdravlja nedavno su pokrenuli platformu na kojoj turistički objekti mogu prijaviti svoje zaposlene za vakcinaciju. Platforma pokriva sve ključne predstavnike turističke industrije u okviru “Programa certifikacije sigurnog turizma”, uključujući smeštajne i ugostiteljske objekte, turistička i transfer vozila i turističke vodiče. Službeni predstavnici turističkih objekata moći će da prijave svoje trenutne zaposlene.

Kao deo kontinuiranih napora u borbi protiv Covid-19 i daljem jačanju pozicije kao jedne od najsigurnijih svetskih destinacija, Turska nastavlja ulagati u “Program certifikacije sigurnog turizma“, koji je jedan od prvih i najuspešnijih primera na svetu u ovoj oblasti. Država je proširila opseg prakse i učinila ga je obaveznim za smeštajne objekte sa 30 ili više soba. Do sada je certifikovano više od 8.000 objekata.

Kako država očekuje brz oporavak u vidu turističkih poseta, turistička radna snaga ima prioritet i prva će biti vakcinisana. Turska preduzima sve mere kako bi osigurala da i dalje bude zdrava i sigurna turistička destinacija u 2021. godini i da bude jedan od najboljih izbora, kao opcija sigurnog putovanja za putnike na međunarodnom nivou.

Autor: S.P.

#Ministarstvo Zdravlja

#Ministarstvo kulture i turzma

#Program certifikacije sigurnog turizma

#Tueska

#Turska agencija za promociju i razvoj turizma

#covid 19

#vakcinacija