AKTUELNO

Iako se očekivalo da će se članovi sastati sutra, 11. januara, sednica još nije zakazana.

Negativan PCR test, ne stariji od 48 sati, za sve strane državljane koji ulaze u Srbiju, po poslednjoj Uredbi o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti kovid 19, koja je u Službenom glasniku objavljena 15. decembra, na snazi bi trebalo da bude još danas,  međutim u Kriznom štabu za borbu protiv korona virusa, ona će važiti i dalje.

To znači da će i sutra svi oni koji ulaze u našu zemlju morati da imaju negativan PCR test ne stariji od 48 sati.Do kada će to biti tako, znaće se nakon sednice Kriznog štaba, koja bi trebalo da se zakaže za jedan od narednih dana tokom predstojeće nedelje.

Iako se očekivalo da će se članovi sastati sutra, 11. januara, Telegraf prenosi da sednica još nije zakazana. Nije isključeno da se to dogodi i tokom dana, međutim, veća je varovatnoća je da će štab biti kasnije tokom nedelje, da bi mogla da se sagleda realna epidemiološka situacija.

Mere koje se primenjuju na strance i naše državljane koji dolaze u Srbiju od 20. decembra, regulisane su članom 4 ove Uredbe.U njoj se ističe da strani državljani u Srbiju mogu ući samo ako poseduju negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, ne stariji od 48 časova, koji je izdala referentna laboratorija države iz koje dolaze.

- Putnici treba da se testiraju pre putovanja, ne prilikom dolaska u Republiku Srbiju. U Srbiju ne mogu ući ukoliko nisu testirani i ne poseduju negativan RT-PCR test, ne stariji od 48 časova i moraju se vratiti u zemlju iz koje dolaze - navodi se u ovom članu.

Test može biti stariji od 48 sati, ali ne i od 72 sata samo ako postoje okolnosti na koje putnik ne može da utiče.

- Ukoliko postoji kašnjenje prilikom ulaska u Srbiju, a koje se ne može pripisati krivici putnika već je posledica spoljnog događaja, koji se nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti, kao što su kašnjenje,odlaganje leta, polaska autobusa, voza i slično, onda test ne može biti stariji od 72 sata prilikom ulaska u Srbiju - navodi se u ovom članu Uredbe.

Naši i strani državljani koji imaju privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Srbiji, kao i članovi diplomatsko-konzularnog osoblja i članovi njihovih porodica, koji ne poseduju negativan PCR test izdat od strane referentne laboratorije države iz koje dolaze, ne stariji od 48 časova od datuma izdavanja rezultata, određuje se mera karantina u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana.

- Ova mera prestaje da važi ako osoba dobije negativan PCR test izdat u referentnoj laboratoriju u Srbiji.

#Putovanja