AKTUELNO

Tadž Mahal jedna je od najlepših svetskih građevina. Izgrađena je od belog mermera koji tokom dana, u zavisnosti od kretanja sunca, menja boju u ružičastu. Šah Džahan izdao je nalog za gradnju Tadž Mahala u spomen na suprugu Mumtaz, koja je umrla rađajući 14. dete, a imala je samo 39 godina.

Snaga ljudi i slonova

Šah je zaposlio arhitekte i neimare iz celog sveta. Tadž Mahal je gradilo 20 hiljada radnika koji su koristili hilajdu slonova, a za taj poduhvat trebalo im je čak 22 godine. Osim same palate, posebna je pažnja posvećena uređenju vrtova i jezercetu u kom se ogleda ova prelepa građevina.

Jedini deo palate bez ukrasa

Muslimanima je neprimereno da ulepšavaju grobove brojnim ukrasima, pa je tako i jedini minimalistički deo palate onaj u kojem je šah Džahan položio suprugu na počinak.

Nagnuti tornjevi

Četiri minareta Tadž Mahala ne postoje zbog estetskih, već zbog praktičnih razloga. Kako bi zaštitio kriptu, arhitekta Ustad Ahmad Lahauri postavio je tornjeve tako da se blago naginju, kako u slučaju pada ne bi uništili grob.

Opasnost od urušavanja

Mnogi stručnjaci izrazili su zabrinutost da bi Tadž Mahal lako mogao da se sruši zbog toga što se obližnja reka isušuje. Nakon što su 1980-ih izmerili da se jedan od stubova pomakao za oko 4 cm, predvideli su rušenje palate za 2016. godinu. Srećom, to se nije dogodilo, a Indijci su čvrsto odlučili da je zaštite od propadanja.

Gomila bambusa

Indijska ikona bila je itekako ranjiva u vreme Drugog svetskog rata. Kako bi ga zaštitili od neprijatelja, Britanci su napravili zaštitu kako bi piloti koji bi preletali iznad Tadž Mahala videli samo gomilu bambusa.

#Indija

#Tadž Mahal