AKTUELNO

U beogradskoj galeriji Štab, u četvrtak 16.maja, otvorena je izložba „KONFLIKT“ umetniceDušice Pejić, nastala kao refleksija na radove Karla Gustava Junga, nadovezujući se nanjena prethodna istraživanja pshiho-motornog kroz igru i sinhronizaciju pokreta i gesta.Tenzija, frekvencija i amplituda zvučno-senzornih talasa, koje je Pejićeva koristila zapolazište u dosadašnjim radovima gesturalne apstrakcije, u novim radovima poniru u dubljeproučavanje psihe, ispitujući načine na koje nesvesno oblikuje naše iskustvo. Izložba jeotvorena uz prisustvo gospođe Antje Günther, prvog sekretara u Ambasadi Švajcarske,kao i drugih uvaženih gostiju.

Kustoskinja izložbe Aleksandra Lazar ukazuje da ovaj internalizovani pogled, izražen krozapstraktni gest, predstavlja kinetičko-likovni odraz jungijanskog paradoksa kojim umetnicamapira simboličke poruke nesvesnog. Ovaj internalizovani pogled, izražen kroz apstraktnigest, predstavlja kinetičko-likovni odraz jungovih ideja o konfliktu i razrešenju, kao i oaktivnoj imaginaciji.

Foto: Foto: GALERIJI ŠTAB

„Kao što postoji dan i noć, dobro i zlo, život i smrt, tako i svaki deo nas nosi tamu i svetlo,haos i red. Čovek je biće polarnosti. Konflikti su važan deo nas koji nam pružaju priliku zarazvoj. Oni nam pomažu da se naša svest pomeri i podigne. Okretanjem poglada unutra, štavidimo? U svom radu istražujem koliko mogu da zaronim u dubinu svoje psihe, da iznesvesnog prepoznam i iz njega iznesem ono sto je važno za mene i druge a da se i sama unjemu ne izgubim. Naši, lični konflikti su važni, jer su oni prilika za razvoj, prilika da serazvije naša svest.“, kaže Dušica Pejić.

Foto: Foto: GALERIJI ŠTAB

Izložba će biti otvorena do 25. maja 2024. godine svakoga dana od 10 do 21 časova.Razgovor o izložbi uz prisustvo umetnice i kustoskinje, održaće se u nedelju, 19. maja u 12časova u galeriji Štab.

O umetnici:

Dušica Pejić uvršćena je u osam najistaknutijih autora apstraktne orijentacije u srpskomslikarstvu posle 2000. godine. Njeni radovi nalaze se u javnim i privatnim kolekcijama uCirihu, Beču, Beogradu, i dobitnica je nagrada kao što su Zahvalnica srpske akademijenauka i umetnosti u Novom Sadu (2018), Priznanja za rad Tesla Art fondacije (2017),Priznanja za doprinos i saradnju Art Fest At Doral u Majamiju, USA (2014), i drugih.Saradnica je na projektima povezivanja različitih umetničkih izraza, kao i vanrednaprofesorka na master studijama na Institutu za umetničku igru u Beogradu, gde radi napovezivanju vizuelnog i izvođačkog stvaralaštva.

Autor: